Demodata

Demodata över Emåns avrinningsområde.

Testområde Emån

Demofilens innehåll

Demofilen nedan innehåller komprimerade gml-filer med:

  • fysiskt vatten enligt Inspire.
  • fysiskt vatten enligt svensk vattenstandard.
  • geometriskt nätverk enligt Inspire.
  • logiskt nätverk enligt svensk vattenstandard.

Ladda hem demofilen (zip, 44,5 Mb)

För att läsa mer om produkten, se produktsidan.