Filmer om hydrografiprodukter

Här presenterar vi sju filmer om våra hydrografiprodukter och dess användningsmöjligheter. Filmerna spelades in vid Hydrografidagen i Norrköping den 13 november 2018.

Innehåll
Film - Information om Hydrografi i nätverk 1 - Information om Hydrografi i nätverk samt innehåll och uppbyggnad av Lantmäteriets produkt Hydrografi Nedladdning (öppnas i nytt fönster).
Föredragshållare: Rickard Hallengren, Lantmäteriet  
 Film - Information om uppbyggnaden av SMHIs nya databas SVAR 10 000 2 - Information om uppbyggnaden av SMHIs nya databas SVAR 10 000 och dess innehåll, samt kopplingen mot Lantmäteriets hydrografiprodukter (öppnas i nytt fönster) .
Föredragshållare: Daniel Björkert, SMHI  
Film - Information om hur man hittar och använder SMHIs och Lantmäteriets  produkter 3 - Information om hur man hittar och använder SMHIs och Lantmäteriets  produkter SMHIs öppna data med huvudavrinningsområden (nedladdningstjänst och visningstjänst) och Lantmäteriets Hydrografi Nedladdning och Hydrografi Visning Inspire (öppnas i nytt fönster); . Föredragshållare Daniel Björkert, SMHI och Rickard Hallengren, Lantmäteriet
Film -  Information om svensk vattenstandard och implementeringen av denna i hydrografiprodukterna 4 - Information om svensk vattenstandard och implementeringen av denna i hydrografiprodukterna (öppnas i nytt fönster)  
Föredragshållare Jakob Nisell, SGU
Film - Användarfall gällande vattenförsörjningen på Gotland 5 - Användarfall gällande vattenförsörjningen på Gotland att hitta lämpliga områden för ökad/förbättrad grundvattenbildning samt att hitta nya vattentäkter (öppnas i nytt fönster). Föredragshållare Jakob Nisell, SGU 
Film - Användarfall gällande sårbarhetskartor; projekt gällande sårbarhetskartor för räddningstjänsten samt nationell sårbarhetskarta från SGU  6 - Användarfall gällande sårbarhetskartor; projekt gällande sårbarhetskartor för räddningstjänsten samt nationell sårbarhetskarta från SGU (öppnas i nytt fönster).
Föredragshållare Joar Hjertberg, Räddningstjänsten Östra Götaland och Jakob Nisell, SGU
Film - Användarfall gällande grundvattenförekomster och att knyta dessa till hydrografi i nätverk 7 - Användarfall gällande grundvattenförekomster och att knyta dessa till hydrografi i nätverk (öppnas i nytt fönster).
Föredragshållare Jakob Nisell, SGU