Filmer om hydrografiprodukter

Här finns filmer om våra hydrografiprodukter och tillämpningar av dessa. Filmerna spelades in vid Hydrografidagen i Norrköping 2018-11-13.

Film 1 - Information om Hydrografi i nätverk samt innehåll och uppbyggnad av Lantmäteriets produkt Hydrografi Nedladdning (öppnas i nytt fönster)

Föredragshållare: Rickard Hallengren, Lantmäteriet  

Film 2 - Information om uppbyggnaden av SMHIs nya databas SVAR 10 000 och dess innehåll, samt kopplingen mot Lantmäteriets hydrografiprodukter (öppnas i nytt fönster)

Föredragshållare: Daniel Björkert, SMHI  

Film 3 - Information om hur man hittar och använder SMHIs och Lantmäteriets produkter SMHIs öppna data med huvudavrinningsområden (nedladdningstjänst och visningstjänst) och Lantmäteriets Hydrografi Nedladdning och Hydrografi Visning Inspire (öppnas i nytt fönster)

Föredragshållare Daniel Björkert, SMHI och Rickard Hallengren, Lantmäteriet

Film 4 - Information om svensk vattenstandard och implementeringen av denna i hydrografiprodukterna (öppnas i nytt fönster)  

Föredragshållare Jakob Nisell, SGU

Film 5 - Användarfall gällande vattenförsörjningen på Gotland att hitta lämpliga områden för ökad/förbättrad grundvattenbildning samt att hitta nya vattentäkter (öppnas i nytt fönster)

Föredragshållare Jakob Nisell, SGU 

Film 6 - Användarfall gällande sårbarhetskartor; projekt gällande sårbarhetskartor för räddningstjänsten samt nationell sårbarhetskarta från SGU (öppnas i nytt fönster)

Föredragshållare Joar Hjertberg, Räddningstjänsten Östra Götaland och Jakob Nisell, SGU

Film 7 - Användarfall gällande grundvattenförekomster och att knyta dessa till hydrografi i nätverk (öppnas i nytt fönster)

Föredragshållare Jakob Nisell, SGU