Hydrografi Nedladdning

Produkten innehåller hydrografiobjekt med tillhörande information inom hela Sverige, samt även ett geometriskt nätverk och ett logiskt nätverk. Informationen i produkten följer Inspires dataspecifikation för Hydrografi och svensk vattenstandard SS637008:2015.

Logotype för tjänster som uppfyller riktlinjer enligt EU-direktivet Inspire

Kort om produkten

Produkten innehåller hydrografiobjekt med tillhörande information inom hela Sverige, samt även ett geometriskt nätverk och ett logiskt nätverk. I de fall avrinningsområden sträcker sig över nationsgränser ingår utländsk information med begränsat innehåll. Informationen i produkten följer Inspires dataspecifikation för tema Hydrografi och svensk vattenstandard SS637008:2015.

Viktigt att veta

Tänk på följande innan du beställer produkten:

  • För att använda produkten behöver du betala en avgift och teckna en licens med villkor för användning.
  • Den här produkten ger åtkomst till information som du beställer, laddar ner och lagrar hos dig.
  • Du behöver ett system eller en applikation för att kunna använda tjänsten. 
  • Den tekniska lösningen på nedladdningsplatsen är ett så kallat Atomflöde. Det finns många olika klienter som kan läsa av flödet. Webbläsarnas stöd för att läsa Atomflöden varierar, ofta måste någon plug-in installeras.

Så ofta uppdateras informationen

Produkten uppdateras en gång per år.

Demodata

Hämta önskade demofiler direkt från produktlänkarna på denna sida eller gå till samlade
demodata (nytt fönster) alternativt samlade demodata på FTP-platsen (nytt fönster).

Testdataområde Emån

Demofilen nedan innehåller komprimerade gml-filer med:

  • fysiskt vatten enligt Inspire
  • fysiskt vatten enligt svensk vattenstandard
  • geometriskt nätverk enligt Inspire
  • logiskt nätverk enligt svensk vattenstandard

Ladda hem demofilen (zip, 53,8 MB).

Beställ produkt

Du kan beställa geodataprodukter direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare.

Beställ från Lantmäteriet

Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du Beställningsformuläret.

För att använda våra geodataprodukter behöver du licens för nyttjande.

I beställningsformuläret kan du både beställa geodataprodukter och ansöka om ett licensavtal.

Beställ från återförsäljare

Vill du ha hjälp med att beställa våra geodataprodukter eller få en anpassad lösning för din verksamhet kan du vända dig till någon av våra våra återförsäljare av geodata.

Upphovsrätt och publicering

Detta gäller när du vill publicera Lantmäteriets kartor, flygbilder och annan geografisk information.