Tjänsteman i beredskap

Lantmäteriet är en av flera myndigheter som har en tjänsteman i beredskap (TiB) för att hantera allvarliga kriser i samhället.

Lantmäteriets TiB är tillgänglig för krisberedskapsaktörer (till exempel vid behov av kartor eller fastighetsinformation) och Lantmäteriets medarbetare. Funktionen går att nå dygnet runt årets alla dagar och har till uppgift att initiera inledande krisinsats vid allvarliga händelser.

Kontakta Lantmäteriets TiB

Ring Nationella Tib-numret på 0771-800 900 och begär Lantmäteriets Tjänsteman i beredskap. Vid stödinsatser som inte är akuta kan du skicka e-post till tib@lm.se.