Om Lantmäteriet på Teckenspråk

Här får du en kort introduktion om Lantmäteriet på teckenspråk.