Upphandla

Lantmäteriets centrala inköpssfunktion har till uppgift att på uppdrag av verksamhetsområden och stödenheter genomföra upphandlingar av varor/tjänster och teckna avtal, i huvudsak ramavtal för avrop.

Aktuella upphandlingar

Lantmäteriets aktuella upphandlingar publiceras via upphandlingsverktyget TendSign.

Lämna elektroniskt anbud

Leverantören genomför hela anbudsprocessen i TendSign, från att hämta förfrågningsunderlag, ställa eventuella frågor och skicka anbud till att ta emot tilldelningsbeslut.

Hela upphandlingen hanteras på ett och samma ställe, vilket gör att du som leverantör har en tydlig koll på hela processen. Kommunikation sker direkt med upphandlaren i verktyget.

Att lämna anbud i TendSign är kostnadsfritt. Efter att du registrerat dig får du tillgång till aktuella annonser och förfrågningsunderlag. Anbudet lämnas elektroniskt tillsammans med eventuella filer och dokument som ska bifogas som bevis på kravuppfyllelse. Den upphandlande enheten öppnar kvalificerar och utvärderar sedan anbuden i verktyget, som även hanterar frågor och svar samt eventuella förtydliganden.

Läs mer om hur du lämnar ett elektroniska anbud via TendSign (nytt fönster).

Ta del av aktuella upphandlingar

Se vilka upphandlingar som Lantmäteriet har på gång just nu på opic.com (nytt fönster).

Kontakta inköpsfunktionen

Lantmäteriets inköpsfunktion finns i Gävle.

Lantmäteriet
801 82 Gävle
Tel: 0771-63 63 63
Fax: 026-60 96 60

Du skickar e-post till oss enligt formatet fornamn.efternamn@lm.se