Länkar till information om upphandling

Här har vi samlat länkar till information om upphandling som du kan ha nytta av.

Statens inköpscentral

En webbplats för dig som upphandlar eller avropar varor och tjänster till offentlig sektor eller är ramavtalsleverantör. Här finns information om samtliga ramavtal som upphandlats av inköpscentralen. I databasen finns närmare 1 200 ramavtal inom drygt 40 ramavtalsområden.

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har regeringens uppdrag att upphandla och förvalta ramavtal för statliga myndigheter. Inom IT och telekom kan även kommuner och landsting ansluta sig till ramavtalen.

Statens inköpscentral - www.avropa.se (nytt fönster).

Kammarkollegiet

Kammarkollegiet effektiviserar den offentliga förvaltningen genom att ingå ramavtal. Kammarkollegiet auktoriserar tolkar och för allmänhetens talan i miljöprocesser. Kammarkollegiet fastställer resegarantier och försäkrar hela den statliga verksamheten i Sverige. Även studenter är försäkrade via Kammarkollegiet. Detta är några av dryga 30 olika uppdrag Kammarkollegiet har från regeringen.

Kammarkollegiet (nytt fönster).

Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten är en myndighet som ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling. Myndighetens mål är att utveckla den goda offentliga affären, med fokus på hållbara, innovativa och effektiva upphandlingar. Myndigheten ger vägledning och utvecklar metoder och verktyg avseende samtliga faser av upphandlingsprocessen.

Upphandlingsmyndigheten (nytt fönster).

Lagen om offentlig upphandling

Lagstiftning som reglerar offentlig upphandling.

Lagen om offentlig upphandling - LOU (nytt fönster).

Konkurrensverket

Konkurrensverket är förvaltningsmyndighet för konkurrensfrågor och den offentliga upphandlingen. Konkurrensverkets uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer.

Konkurrensverket (nytt fönster).