Publicera geodata och tjänster i Geodataportalen

Alla aktörer har möjlighet att beskriva sina geodata och tjänster i Geodataportalen. Genom att publicera dessa beskrivningar blir det möjligt för användare att söka och hitta geodata och tjänster. Alla aktörer som publicerat sina beskrivningar i Geodataportalen ansvarar för dem och ska hålla dem uppdaterade.

Följ den nationella metadataprofilen vid publicering

För att publicera beskrivningar om geodata och tjänster i Geodataportalen behöver du följa den nationella metadataprofilen (pdf, nytt fönster)  (utgåva 4 är ej struktuellt beslutad ännu) som möjliggör att beskrivningarna görs på ett enhetligt sätt.

Profilen är en specifikation och vägledning

Den nationella metadataprofilen för geodata är en specifikation och vägledning för att enhetligt beskriva data och tjänster. Metadataprofilen är anpassad för att publicera metadata i Geodataportalen samt tillgodoser kraven från Inspire-direktivet.

Vad innehåller profilen?

Profilen innehåller metadataelement - separata och urskiljbara delar av metadata - som beskriver:

  • Hur många förekomster som tillåts
  • Om de är frivilliga eller obligatoriska
  • Exempel på användning
  • Svensk översättning av namn och definition
  • Sökvägen enligt SS-EN ISO19115

Vad syftar profilen till?

Profilen syftar till att uppnå följande fördelar:

  • Dataproducenter kan beskriva egenskaper för producerade geodata på enhetligt sätt
  • Underlättar struktur och förvaltning av geodata
  • Bättre användning av geodata genom att innehållet är tydligt beskrivet
  • Underlättar sökning och utvärdering av geodata
  • Profilen är framtagen av Svenska Institutet för Standarder (SIS) tekniska kommitté för metadata för geodata (SIS/TK489).

Vill du läsa mer?

Läs mer om:

Kontakt

Har du frågor om Geodataportalen – publicering av metadata, metadataverktyget, nationella metadataprofilen eller hur du söker i Geodataportalen? Kontakta Lantmäteriet via e-post: support@geodata.se