Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Lokala samband

Inför övergången till SWEREF 99 i kommunerna togs transformationssamband för de kommunala referenssystemen fram, ofta av Lantmäteriet i samarbete med kommunen. Vanligtvis innehåller transformationssambanden en restfelsmodell för att hantera bristfälliga geometrier i de äldre systemen.

Restfelsmodell är en typ av gummidukstransformation som används för att korrigera deformerade referenssystem i samband med transformation till ett referenssystem med homogen geometri.

I allmänhet finns transformationssamband för de referenssystem som kommunen använde i sin verksamhet innan övergången till SWEREF 99. Det kan finnas flera transformationssamband för en kommun, eftersom det inte var ovanligt att flera olika system användes inom en och samma kommun.

Vid transformation av geografisk information som har sitt koordinatursprung i det kommunala stomnätet bör dessa samband med restfelsmodell användas i första hand.

Kontakta geodesienheten för att få tillgång till transformationssamband med restfelsmodell, mellan kommunala system och SWEREF 99.

Metoden bakom restfelsinterpolering beskrivs i artikeln Correction Model to Rectify Distorted Co-ordinate Systems (pdf, på engelska, nytt fönster).

RIX 95-samband

RIX 95 var ett projekt som bl.a. syftade till att skapa transformationssamband mellan lokala (kommunala) och nationella referenssystem.

Transformationssambanden från RIX 95-projekten låg senare till grund för de förfinade sambanden med restfelsmodell. RIX 95-sambanden ger inte samma transformationsresultat som sambanden med restfelsmodell, men kan behöva användas i tillämpningar som inte har möjlighet till interpolering i en restfelsmodell.

Nätverks-RTK-mätningar, som transformerats till det lokala referenssystemet med RIX 95-sambandet utan lokal inpassning, bör transformeras tillbaka till SWEREF 99 med inversen till samma samband.

Kontakta geodesienheten för att få tillgång till RIX 95-samband.

Om RIX 95-projektet

Genom RIX 95-projektet förtätades det nationella referensnätet med GNSS-mätning och gav mer lättillgängliga stompunkter samt kvalitetsdeklarerade transformationssamband mellan lokala och nationella referenssystem.

Under den långa projekttiden lanserades nätverks-RTK-tekniken för GNSS-mätning i realtid. Detta gjorde att användningen av GNSS-teknik ökade i kommunalteknisk verksamhet, vilket i sin tur ökade behovet av transformationssamband till de lokala referenssystemen. Med tiden ändrades därför projektets tyngdpunkt, från att GNSS-anpassa och förtäta det nationella geodetiska referensnätet till att ta fram transformationssamband.

RIX 95-projektet gav följande nyttoeffekter:

  • Enklare anslutning av lokala mätningar till nationella referenssystem.
  • Möjlighet att utbyta geografisk information mellan olika referenssystem, via koordinattransformation.
  • Känd kvalitet (lägesosäkerhet) vid datautbyte, genom kvalitetsuppgifter för transformationssambanden.
  • Underlag för kommunernas införande av SWEREF 99.

RIX 95 var ett intressentfinansierat samverkansprojekt mellan ett antal statliga myndigheter och Sveriges kommuner som pågick 1996‑2006. Intressenterna i projektet var Lantmäteriet, Sjöfartsverket, Vägverket, Banverket, Försvarsmakten samt landets kommuner genom Sveriges Kommuner och Landsting.

Projektet beskrivs utförligt i Lantmäterirapport 2015:4, slutrapporten för RIX 95-projektet (pdf, nytt fönster).