Lokala samband

Behöver du transformera koordinater mellan nationella referenssystem och de lokala koordinatsystem som har använts i kommunerna? Det finns två olika typer av transformationssamband, och vilket du ska välja beror på vilket ursprung dina koordinater har.

Samband med restfelsmodell

Om du har data med koordinatursprung i det kommunala stomnätet, använd sambandet med restfelsmodell för att transformera dem till SWEREF 99.

När kommunerna skulle gå över till SWEREF 99 i sin verksamhet tog man fram transformationssamband för de kommunala koordinatsystemen. Det gjordes ofta i samarbete mellan Lant­mäte­riet och kommunen. Vanligt­vis innehåller transformationssambanden en restfelsmodell för att hantera bristfälliga geometrier i de äldre systemen.

Restfelsmodell är en typ av gummidukstransformation som används för att korrigera deformerade referenssystem i samband med transformation till ett referenssystem med homogen geometri.

Det var vanligt att flera olika koordinatsystem användes inom en och samma kommun, och i allmänhet finns transformationssamband för alla lokala koordinatsystem som kom­munen använde i sin verksamhet innan övergången till SWEREF 99.

Kontakta geodesienheten för att få tillgång till transformationssamband med restfelsmodell, mellan kommunala system och SWEREF 99.

RIX 95-samband

Om du har data från nätverks-RTK-mätning, som transformerades till det lokala referenssystemet med det s.k. RIX 95-sambandet utan lokal inpassning, använd inversen till samma samband användas för att transformera dina data tillbaka till SWEREF 99.

RIX 95 var ett projekt som bl.a. syftade till att skapa transformations­sam­band mellan lokala (kommunala) och nationella referenssystem.

Transformationssambanden från projektet ger inte samma trans­for­ma­tions­resultat som sambanden med restfelsmodell, men kan behöva användas i tillämpningar som inte har möjlighet till inter­polering i en restfelsmodell.

Kontakta geodesienheten för att få tillgång till RIX 95-samband.

Fördjupad information