Gtrans

Gtrans är ett program för att utföra koordinattransformationer. Här kan du läsa mer om och ladda ner programmet.

Om programvaran

Logotype för Gtrans 4Gtrans är en programvara för att transformera koordinater för geodetiska och kartografiska ändamål. Vid installationen finns alla aktuella transformationssamband mellan nationella och regionala koordinatsystem. Du kan själv skapa och lägga till egna transformationer och koordinatsystem.

Filformaten csv, k-fil och lua kan läsas in av Gtrans. Du kan även programmera egna insticksprogram för att läsa och skriva andra format.

Gtrans är framtaget för att transformationer och beräkningar ska göras med korrekta algoritmer och med tillräcklig skärpa. Programmet är framtaget av geodesienheten på Lantmäteriet, men har även fått stor spridning utanför Lantmäteriet.

Beräkningsdelen i Gtrans kan även byggas in i egna programsystem.

Ladda ner Gtrans

Gtrans är fritt att använda utan kostnad oavsett syfte. Vi strävar efter att göra programmet så bra som möjligt, men tar inte ansvar för eventuella felaktigheter.

Lantmäteriet frånsäger sig allt ansvar för att programvaran är fri från avbrott, säker eller felfri. Lantmäteriet ska inte hållas ansvarigt för eventuella skador som härrör från användning av denna programvara. All användning sker på egen risk.

Ladda ner installationsprogrammet för Gtrans (exe, 66 MB). Genom att ladda ner programmet så godkänner du villkoren för användning.

Om du vill få meddelanden när nya, förbättrade versioner av programmet kommer kan du prenumerera på nyheter om Gtrans. På så vis missar du ingen information om t.ex. buggrättningar.

Kända problem

Det finns några kända problem med Gtrans 4.0, som vi kommer att åtgärda till den kommande versionen, Gtrans 4.1.

  • Filändelsen för tf-/tfi-filer måste vara skriven med gemener (d.v.s. .tf och .tfi) för att du ska kunna importera dem till en databas i Gtrans 4.0
  • Inpassningen ger i vissa fall felaktigt resultat. Det innebär att passfelen blir orimligt stora eftersom de skattade parametrarna inte är korrekta. Det kan också visa sig genom att passfelen har tydlig systematik – sådan systematik som normalt borde tas upp genom inpassningen.

Se mer utförlig beskrivning av problemen (pdf, nytt fönster).

Äldre programversioner

Version 3.63 av Gtrans var länge den aktuella versionen, fram tills att 4.0 släpptes. Version 4.0 är moderniserad med ett helt omarbetat grafiskt gränssnitt. Om du av någon anledning behöver få tillgång till Gtrans version 3.63 kan du kontakta geodesienheten, men vi rekommenderar att du väljer version 4.0.

Hjälp och utbildning

Med installationen följer en användarhandledning som beskriver programmets grundläggande funktion. Denna kan du hitta genom att välja Applikation > Användarhandledning i programmet. Har du ytterligare frågor kan du kontakta geodesienheten.

Utbildning i programmet ingår som en del i kurspaketet Koordinatsystem och Gtrans.

E-tjänst för koordinattransformation

Du kan också transformera enstaka koordinater i e-tjänsten Koordinattransformation som stödjer de nyare nationella koordinat- och höjdsystemen.

Frågor och svar

I Gtrans samlas transformationssamband i databaser. I standardinstallationen av Gtrans följer tvådatabaser med:

  • SWEREF_99+RH_2000.gdb som innehåller transformationssamband mellan SWEREF 99 lat/long, geocentriska kartesiska koordinater, SWEREF 99 TM och de lokala SWEREF 99-zonerna. Geoidmodellen SWEN17_RH2000 för transformation mellan ellipsoidhöjd och RH 2000 ingår också.
  • SWEREF_99+RH_2000+RT+RT+ITRF.gdb som innehåller allt som SWEREF_99+RH_2000.gdb innehåller, samt geoidmodellen SWEN17_RH70 för transformation mellan ellipsoidhöjd och RH 70, de äldre geoidmodellerna SWEN08_RH2000 och SWEN08_RH70, transformationssamband mellan RT 90 och SWEREF 99 med och utan restfelsmodell; mellan RT 90 lat/long och de sex projektionszonerna; mellan regionsystemen (RT Rnn) 2.5 gon V och RT 90 2.5 gon V med och utan restfelsmodell; transformationssamband mellan RT 38 2.5 gon V och RT 90 2.5 gon V med restfelsmodell; samt transformationssamband mellan ITRF2014 och SWEREF 99.

Ja. Du kan importera tf- och tfi-filer till din databas i Gtrans 4 genom att välja Databas > Importera samband. Då öppnas dialogrutan Importera samband. Nere till höger ändrar du filtyp till "Äldre Gtrans-filer (*.tf, *.tfi)". 

Det går dock inte att exportera tf- eller tfi-filer från Gtrans 4.

Om transformationen du behöver kräver flera steg (t.ex. från SWEREF 99 16 30 till SWEREF 99 lat/long och vidare till RT 90 2.5 gon V) kan Gtrans automatiskt skapa en transformationskedja så länge alla stegen finns i din databas.

Om något steg saknas behöver du själv lägga till det, t.ex. genom att själv skapa det genom att göra en inpassning eller importera en tf-fil.

Som standard skriver Gtrans latitud och longitud som grader, minuter och sekunder med fem decimaler. Genom att välja Arkiv > Inställningar kan du ändra hur latitud och longitud presenteras.

Ja. Det går att skriva egna insticksprogram i programmeringsspråket Lua. Du kan se hur de inbyggda insticksprogrammen för k- och csv-filer ser ut, i mappen ..\GTransData\Plugins\Coordinates.

Katalogen GTransData innehåller filer kopplade till Gtrans, t.ex. de databaser med transformationssamband som följer med programmet, exempel på koordinatfiler och insticksprogram för export och import av filer.

Du hittar katalogen genom att välja Applikation > Öppna Utforskaren.

Det finns inga transformationssamband definierade till/från WGS 84. Referenssystemet SWEREF 99 som används i Sverige är globalt anpassat och motsvarar i stort sett WGS 84.

Läs mer om förhållandet mellan WGS 84 och SWEREF 99.