Gtrans

Gtrans är ett program för att utföra koordinattransformationer. Här kan du läsa mer om och ladda ner programmet.

Om programvaran

Logotype för Gtrans 4Gtrans är en programvara för att transformera koordinater för geodetiska och kartografiska ändamål. Vid installationen finns aktuella transformationssamband mellan nationella och regionala koordinatsystem. Du kan själv skapa och lägga till egna transformationer och koordinatsystem.

Filformaten csv, k-fil och lua kan läsas in av Gtrans. Du kan även programmera egna insticksprogram för att läsa och skriva andra format.

Gtrans är framtaget för att transformationer och beräkningar ska göras med korrekta algoritmer och med tillräcklig skärpa. Programmet är framtaget av geodesienheten på Lantmäteriet och har även fått stor spridning utanför Lantmäteriet.

Beräkningsdelen i Gtrans kan byggas in i egna programsystem.

Gtrans finns även på andra språk än svenska; operativsystemets språk styr vilket språk som används i programmet.

Ladda ner Gtrans

Gtrans är fritt att använda utan kostnad oavsett syfte. Vi strävar efter att göra programmet så bra som möjligt, men tar inte ansvar för eventuella felaktigheter.

Lantmäteriet frånsäger sig allt ansvar för att programvaran är fri från avbrott, säker eller felfri. Lantmäteriet ska inte hållas ansvarigt för eventuella skador som härrör från användning av denna programvara. All användning sker på egen risk.

Om du vill få meddelanden när nya, förbättrade versioner av programmet kommer kan du prenumerera på nyheter om Gtrans. På så vis missar du ingen information om till exempel buggrättningar.

Versionshistorik

Skillnader mellan version 4.1.1 och 4.1

 • Vid inpassning fungerar det att skapa resultatrapport när det nya sambandet lagras i databasen.
 • När höjdtransformation läggs till vid en transformation till/från ITRF blir namnet på sambandet korrekt.
 • När Gtrans startas i ett annat språk än svenska eller engelska kraschar inte programmet.

Skillnader mellan version 4.1 och 4.0 i korthet

 • Förbättrad funktionalitet i inpassningsmodulen. Bland annat ritas restfelsvektorerna ut korrekt och kartstödet har uppdaterats. Inpassningar itereras till konvergens är uppnådd så att inpassningsresultatet blir korrekt och det finns möjlighet till sökning av avvikande passpunkter. Det går att skriva ut en resultatrapport för inpassningen och exportera det skapade sambandet till en fil.
 • Förbättrade insticksprogram för att läsa och skriva CSV- och k-filer.
 • Buggrättningar och mindre förbättringar av funktionalitet.
 • Gtrans finns även i engelsk version; såväl användargränssnittet som användarhandledning och resultatrapport från inpassning. Operativsystemets språk styr vilket språk som används i programmet.
 • Installationspaketet är signerat med Lantmäteriet som verifierad utgivare.

Äldre programversioner

Version 3.63 av Gtrans var länge den aktuella versionen, fram tills 4.0 släpptes 2022. Om du av någon anledning behöver få tillgång till Gtrans version 3.63 kan du kontakta geodesienheten, men vi rekommenderar att du väljer senaste versionen av Gtrans 4.

Hjälp och utbildning

Med installationen följer en användarhandledning som beskriver programmets grundläggande funktion. Denna kan du hitta genom att välja Applikation > Användarhandledning i programmet. Har du ytterligare frågor kan du kontakta geodesienheten.

Utbildning i programmet ingår som en del i kurspaketet Koordinatsystem och Gtrans.

E-tjänst för koordinattransformation

Du kan också transformera enstaka koordinater i e-tjänsten Koordinattransformation som stödjer de nyare nationella koordinat- och höjdsystemen.

Frågor och svar

I Gtrans samlas transformationssamband i databaser. I standardinstallationen av Gtrans följer två databaser med:

SWEREF_99+RH_2000.gdb innehåller

 • transformationssamband mellan SWEREF 99 lat/long, geocentriska kartesiska koordinater, SWEREF 99 TM och de lokala SWEREF 99-zonerna,
 • geoidmodellen SWEN17_RH2000 för transformation mellan ellipsoidhöjd och RH 2000.

SWEREF_99+RH_2000+RT+ITRF.gdb innehåller

 • allt som SWEREF_99+RH_2000.gdb innehåller,
 • geoidmodellen SWEN17_RH70 för transformation mellan ellipsoidhöjd och RH 70,
 • de äldre geoidmodellerna SWEN08_RH2000 och SWEN08_RH70,
 • transformationssamband mellan RT 90 och SWEREF 99 med och utan restfelsmodell,
 • transformationssamband mellan RT 90 lat/long och de sex projektionszonerna,
 • transformationssamband mellan regionsystemen (RT Rnn) 2.5 gon V och RT 90 2.5 gon V med och utan restfelsmodell,
 • transformationssamband mellan RT 38 2.5 gon V och RT 90 2.5 gon V med restfelsmodell,
 • transformationssamband mellan ITRF2014 och SWEREF 99.

Ja. Du kan importera tf- och tfi-filer till din databas i Gtrans 4 genom att välja Databas > Importera samband (.tf/.tfi).

Det går dock inte att exportera tf- eller tfi-filer från Gtrans 4.

Om transformationen du behöver kräver flera steg (t.ex. från SWEREF 99 16 30 till SWEREF 99 lat/long och vidare till RT 90 2.5 gon V) kan Gtrans automatiskt skapa en transformationskedja så länge alla stegen finns i din databas.

Om något steg saknas behöver du själv lägga till det, t.ex. genom att själv skapa det genom att göra en inpassning eller genom att ange transformationsparametrar. Du kan också importera en lua- eller tf-fil.

Som standard skriver Gtrans latitud och longitud som grader, minuter och sekunder med fem decimaler. Genom att välja Arkiv > Inställningar kan du ändra hur latitud och longitud presenteras.

Katalogen GTransData innehåller filer kopplade till Gtrans, t.ex. de databaser med transformationssamband som följer med programmet, exempel på koordinatfiler och insticksprogram för export och import av filer.

Du hittar katalogen genom att välja Applikation > Öppna Utforskaren.

Ja. Det går att skriva egna insticksprogram i programmeringsspråket Lua. Du kan se hur de inbyggda insticksprogrammen för k- och csv-filer ser ut, i mappen ..\GTransData\Plugins\Coordinates.

Det finns inga transformationssamband definierade till/från WGS 84. Referenssystemet SWEREF 99 som används i Sverige är globalt anpassat och motsvarar i stort sett WGS 84.

Läs mer om förhållandet mellan WGS 84 och SWEREF 99.

Ja, kontakta geodesienheten så skickar vi en zippad fil som du kan packa upp och köra programmet ifrån, utan att behöva installera det på datorn.

Radera databasfilerna (som finns i ..\GTransData\Databases) och installera därefter programmet på nytt. Då avinstalleras befintlig version av Gtrans och i samband med nyinstallationen kommer databaserna tillbaka.