ITRF - SWEREF 99

Vid användning av vissa positionstjänster och GNSS-beräkningar kan du behöva göra transformationer mellan ITRF/WGS 84 och SWEREF 99.

När behövs koordinattransformation mellan ITRF och SWEREF 99?

Positionstjänster som bygger på Precise Point Positioning (PPP) ger koordinater i aktuell epok i senaste ITRF, vilket kan sägas vara ungefär detsamma som WGS 84. Du kan även erhålla sådana koordinater vid till exempel relativ GNSS-beräkning mot stationer i IGS-nätet (på engelska, nytt fönster).

Det globala referenssystemet ITRS, International Terrestrial Reference System, är dynamiskt och inkluderar en hastighetsmodell. Definitionen av SWEREF 99 innebär att Sveriges läge på jordklotet är fastlagt till Europas läge år 1989 och att det är ett statiskt system vad avser geodynamiska rörelser, till exempel plattektonik och landhöjning. Skillnaden mellan SWEREF 99 och WGS 84 är för närvarande (2024) 8–9 dm och den ökar med några centimeter per år.

Transformationssamband ITRF2014 – SWEREF 99

Vid transformation mellan ITRF och SWEREF 99 bör transformationssambandet mellan ITRF2014 och SWEREF 99 användas i första hand, eftersom det är det mest aktuella sambandet.

Om du behöver transformera mellan någon annan ITRF-lösning och SWEREF 99, så bör de officiella ITRF-transformationerna mellan de olika lösningarna (på engelska, nytt fönster) användas för transformation till ITRF2014 och sambandet nedan för att transformera mellan ITRF2014 och SWEREF 99.

Transformationssambandet finns tillgängligt i transformationsbiblioteket PROJ (på engelska, nytt fönster), version 7.2.1 och senare. Sambandet finns även i Lantmäteriets egen programvara för koordinattransformation, Gtrans, version 4.0 och senare.

Transformationsmetoden beskrivs i NKG2020 transformation: An updated transformation between dynamic and static reference frames in the Nordic and Baltic countries (på engelska, nytt fönster).

Transformationssamband ITRF2005 – SWEREF 99

Det här transformationssambandet är ett äldre samband, som du endast bör använda om du har använt sambandet tidigare och har behov av att fortsätta använda samma samband för att få konsistenta resultat.

 Förenklade transformationer

Transformationssambanden är framtagna för situationer där interpolering i deformationsgriden inte kan hanteras. Sambanden består av årliga parametrar för 7-parametertransformation. Förhoppningen är att behovet av den här typen av transformation ska minska nu när den generella och noggranna transformationen mellan ITRF och SWEREF 99 finns tillgänglig i PROJ.

Frågor och svar

Ja, PROJ har stöd för transformation av svenska nationella koordinat- och höjdsystem. Se svenska transformationer i PROJ (pdf, nytt fönster) för en kort introduktion och sammanställning av de vanligast förekommande transformationerna.