ITRS och ITRF

Den grupp av globala referenssystem som har störst betydelse och lägst osäkerhet är ITRF, International Terrestrial Reference Frame.

International Terrestrial Reference Frame

De olika lösningarna betecknas med årtalet för de senaste data som ingår i lösningen, enligt ITRFyy eller ITRFyyyy, exempelvis ITRF97 eller ITRF2014. Nya ITRF-lösningar (på engelska, nytt fönster) tas fram allt eftersom mer data blir tillgängliga.

ITRF-lösningarna bygger på flera olika rymdbaserade tekniker; GNSS, SLR (Satellite Laser Ranging), VLBI (Very Long Baseline Interferometry) och DORIS (Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by Satellite). Beräkningen av ITRF-lösningar görs som ett internationellt samarbete under IERS, International Earth Rotation Service (på engelska, nytt fönster) och presenteras som en upp­sättning punkter med tredimensionella koordinater och hastigheter.

International Terrestrial Reference System

ITRF är realiseringar av ITRS, International Terrestrial Reference System (på engelska, nytt fönster). ITRS är den teoretiska definitionen av referenssystemet, I definitionen ingår ett antal föreskrifter och konventioner som, tillsammans med modellering, krävs för att definiera systemets origo, skala, orientering och utveckling över tid.

Varianter av ITRF

För att anpassa ITRF till en viss typ av tillämpningar görs även andra varianter av ITRF, bland annat av IGS, International GNSS Service (på engelska, nytt fönster). IGS gör anpassningar som överens­stämmer med de antennmodeller som används i IGS-nätet (på engelska, nytt fönster), som är ett globalt nät av permanenta GNSS-stationer. Dessa realiseringar betecknas IGSyy, där yy är samma årtal som motsvarande ITRFyyyy.

Referenssystem som är anslutna till ITRF

De flesta moderna tredimensionella referenssystem är idag anslutna till någon av ITRF-lösningarna. Det gäller även referenssystemen för de olika satellitnavigeringssystemen, till exempel WGS 84 som används av GPS-systemet, PZ‑90.11 för det ryska Glonass, GTRF som är referenssystemet för europeiska Galileo och det kinesiska CGCS 2000 som är referenssystemet för Beidou.

Relaterad information

Här hittar du ytterligare information med anknytning till ITRS och ITRF: