Tvådimensionella system

Några av de äldre referenssystemen är tvådimensionella. De innehåller alltså ingen höjdinformation till skillnad från modernare tredimensionella system.

Bland de tvådimensionella referenssystemen finns till exempel de äldre svenska systemen RT 38, RT 90, regionsystemen och lokala, kommunala system. Plana koordinater förekommer också i form av projektioner av de nationella referenssystemen, till exempel RT 90 2.5 gon V 0:-15 eller SWEREF 99 TM.

Ofta använder man ett plant – tvådimensionellt – koordinatsystem när en position ska beskrivas, eftersom det i praktiken är enklare att hantera plana koordinater än geografiska eller tredimensionella koordinater.

På dessa sidor finns information om plana referenssystem i Sverige, och du kan också läsa mer om kartprojektioner.