Tvådimensionella system

Några av de äldre referenssystemen är tvådimensionella, det vill säga att de inte har någon direkt koppling till höjdkomponenten.

Exempel på tvådimensionella referenssystem är RT 38, RT 90, regionsystemen och lokala, kommunala system. Plana koordinater förekommer också i form av projektioner av de nationella referenssystemen, till exempel RT 90 2.5 gon V 0:-15 eller SWEREF 99 TM.

Ofta använder man ett plant – tvådimensionellt – koordinatsystem när en position ska beskrivas, eftersom det i praktiken är enklare att hantera plana koordinater än geografiska eller tredimensionella koordinater.

Här finns information om plana referenssystem i Sverige.

Mer information om kartprojektioner.