Regionsystem

I samband med den tredje rikstrianguleringen 1967-1982 beslutade man att dela in Sverige i tolv regioner för att snabbt ge användarna tillgång till de nya koordinaterna.

Delresultat från tredje rikstrianguleringen

Karta som visar de tolv regionsystemens utbredning.

De tolv regionsystemen
Region Namn
01 Skåne
02 Halland
03 Karlshamn
04 Göteborg
05 Vänern
06 Småland
07 Örebro
08 Gotland
09 Stockholm
10 Gävle-Dala
11 Umeå
12 Luleå

Efter hand som trianguleringen fortskred från söder till norr beräknades koordinater i motsvarande regionsystem, RT R01 – RT R12. Varje sådant system tilldelades en fast punkt med koordinater i RT 38 (eller i något av grannregionsystemen). Beräkningarna gjordes på Bessels ellipsoid 1841 med geoidhöjder i RAK 70.

Varje region gavs till en början både ett namn och ett nummer. Idag är det i främst beteckningen RT Rxx som används, där xx avser regionnumret.

Skillnaden mot RT 90

Absolutskillnaden mellan koordinater i RT 90 och regionsystemen är maximalt 3‑4 meter radiellt, men vanligen omkring 1 meter eller mindre.

Mellan regionsystemen och RT 90 finns så kallade Helmerttransformationer definierade. Dessutom togs en särskild metod för interpolering av restfelen i dessa fram, för att få ett samband som blev felfritt i de triangelpunkter som använts vid inpassningarna. Läs även om programmet Gtrans.

Kartprojektion

Plana koordinater för regionsystemen ges i Gauss-Krügers projektion med lokala medelmeridianer på samma sätt som för RT 90 och RT 38.