Tyngdkraftssystem

Ett tyngdkraftssystem representeras på marken av punkter med väl bestämda tyngdkraftsvärden. Sådana punkter kan användas som utgångspunkter för nya, relativa tyngdkraftsmätningar.

Olika tyngdkraftssystem

Det har funnits fyra fundamentala tyngdkraftssystem i Sverige som använts under olika perioder och i helt olika utsträckning. Namnen på systemen kom tidigare från tiden för inmätning, men för det senaste systemet, RG 2000, så kommer namnet från den landhöjningsepok som systemet är relaterat till. De olika systemen bygger på olika punkter (referensnät) samt olika inmätningsmetoder och instrument. Nya tyngdkraftsmätningar genomförs löpande för att förbättra vetskapen om tyngdkraftsfältet för att sedan kunna använda informationen inom olika tillämpningsområden.

Om tyngdkraftsmätning

Ytterligare beskrivning av hur tyngdkraftsmätningar utförs hittar du på sidan om tyngdkraftsmätning, där även begreppen absolut och relativ tyngdkraftsmätning förklaras. Du kan också läsa om varför vi mäter tyngdkraften.