RG 82

Det tidigare nationella tyngdkraftssystemet RG 82 mättes 1981-1982 och vilar på fyra absoluttyngdkraftsmätningar.

Definitionen av RG 82

De fyra absoluttyngdkraftsmätningarna utfördes i Mårtsbo (nära Gävle), Sodankylä (norra Finland), Göteborg och Köpenhamn. Det nät som används för att definiera RG 82 består i sin helhet av 25 punkter. Det kallas nollte ordningens nät och är det tredje fundamentala tyngdkraftsnätet i Sverige. Vid beräkningen av RG 82 har man tagit hänsyn till såväl tidjord och poldrift som landhöjning.

Karta som visar läget för de 25 punkterna i nollte ordningens nät.
Nollte ordningens nät för RG 82.

Nollte ordningens nät

Kartan visar nollte ordningens nät. Vid de understrukna orterna har absoluttyngdkraftsmätningar utförts, vid de övriga enbart relativa mätningar.

Första ordningens nät

Förtätningen av nollte ordningens nät, som gjordes genom mätningar 1984‑2002, kom att benämnas första ordningens nät. Det består totalt av 149 punkter vilket innebär att det finns antingen en första ordningens punkt eller en nollte ordningens punkt var 50:e kilometer där vägar finns.

Samtliga mätningar i RG 82 ingår även i RG 2000.