RG 41 och RG 62

Den första tyngdkraftsmätningen i Sverige gjordes 1741 i Uppsala av Anders Celsius. Det första fundamentala tyngdkraftsnätet i Sverige mättes tvåhundra år senare.

Anders Celsius bestämde skillnaden i tyngdkraft mellan London och Uppsala med hjälp av en pendelklocka som var speciellt konstruerad i London för hans bruk.

Tyngdkraftssystemet RG 41

Mellan 1941 och 1948 mättes komplett första ordningens tyngdkraftsnät i Sverige. Nätet, som användes för att definiera RG 41, innehöll 33 stationer och var knutet till en tyngdkraftspunkt i den tyska staden Potsdam, av den Baltiska geodetiska kommissionen.

Tyngdkraftssystemet RG 62

Mellan 1960 och 1966 mättes ett nytt första ordningens nät som då blev det andra grundläggande tyngdkraftsnätet i Sverige. Motsvarande tyngdkraftssystem fick namnet RG 62. Totalt innehöll nätet 198 stationer och systemet är anslutet till Potsdam via European Calibration System 1962 (ECS 62). Samma värde för Potsdam användes som i RG 41.

I slutet av 70-talet konstaterades att RG 62 inte klarade av de moderna krav som kan ställas på ett grundläggande tyngdkraftssystem. Osäkerheten var för hög, punkterna i första ordningens nät var inte markerade och mer än 30 procent av punkterna var förstörda. Dessutom hade det konstaterats att hela nätet låg ca 14,5 mGal fel (ett mycket stort fel) på grund av ett grovt mätfel i Potsdam. Därför startades arbetet med att etablera ett nytt tyngdkraftsnät i Sverige vilket slutligen resulterade i tyngdkraftssystemet RG 82.