RG 2000

RG 2000 är Sveriges nya tyngdkraftssystem. Fundamentet utgörs av punkter som är inmätta flera gånger med absolutgravimeter.

Punkterna i tyngdkraftsnätet

Punkterna i systemet är indelat i olika klasser, där klass A utgör fundamentet och baseras på tretton års upprepade mätningar (2004–2016) med absolutgravimeter. Klass A-punkterna är 18 till antalet, belägna inomhus och underlaget är av betong. Punkterna är inte åtkomliga för allmänheten.

Klass B-punkterna är inmätta mellan 2011 och 2015 med portabel absolutgravimeter och även med relativgravimetri. Det finns 95 sådana punkter och de ligger utomhus, antingen på markerade fixpunkter eller på kyrktrappor. Nästan hälften av dem ingick antingen i RG 82 eller i RG 62.

Klass C är punkter som enbart mätts in med relativgravimetri. I beräkningen av RG 2000 ingår mätningar från 1975 till 2019 och alla relativa mätningar som ingick i RG 82 finns med även här. Dessa mätningar förbinder även punkterna av de olika klasserna så att alla punkter sitter ihop i ett nät. Likaså finns det klass C-punkter nära de flesta av klass A-punkterna som alla har väldigt låg mätosäkerhet tack vare det korta avståndet. Det totala antalet klass C-punkter är 230.

Beräkningen av RG 2000

Alla dessa absolutmätningar och relativmätningar ingick i den slutliga utjämningen av RG 2000-nätet. Sammanfattningsvis finns alltså 343 punkter med väldigt låg mätosäkerhet, från Karesuando kyrka i norr till Maglarps kyrkoruin (Trelleborg) i söder och från Tanums kyrka i väster till Haparanda i öster. Vid beräkningen av RG 2000 har hänsyn tagits till tidjord, poldrift och landhöjning.

Andra ordningens beräkning

Klass D är punkter som enbart mätts in med relativgravimetri. Dessa är beräknade i en andra ordningens utjämning, med klass A–C-punkterna som fasta i utjämningen. Här ingår alla punkter som fanns med i det gamla RG 62, om de inte redan är inkluderade i en högre klass. Mätningarna är utförda mellan 1960 och 2019 och har i många fall betydligt högre mätosäkerhet än klass-C punkterna. Det totala antalet klass D-punkter är 148, varav ungefär en tredjedel är förstörda och därmed inte användbara.

Utförlig beskrivning av RG 2000

Lantmäterirapport 2019:3 (pdf, på engelska, nytt fönster) beskriver RG 2000 i detalj – såväl utvecklingen av systemet, som punktinformation, samt hur mätningar och beräkningar gjorts.

Kartan visar de punkter som realiserar RG 2000; punktklasserna A, B, C och D.
Punkterna som realiserar RG 2000.