GPS och satellitpositionering

Satellitpositionering omfattar de metoder och tekniker som används för att bestämma en punkts läge eller för att navigera, genom avståndsmätning mot flera satelliter.

GNSS, satellitpositionering och GNSS-mätning

De satellitsystem som används för positionering och navigation går under samlingsnamnet GNSS, Global Navigation Satellite Systems. GPS är det mest kända systemet. Satellitpositionering och GNSS-mätning används ofta som synonyma begrepp.

Vad behövs för satellitpositionering?

För satellitpositionering krävs fri sikt och en så kallad GNSS-mottagare, som är en särskild utrustning för att kunna ta emot signaler från satelliter i ett eller flera GNSS. GNSS-mottagare finns i många olika utföranden och prisklasser.

Enkla och billiga mottagare används till exempel i bilnavigeringssystem och smartmobiler, medan mer avancerade mottagare används vid husbyggen, infrastrukturprojekt och andra produktionstillämpningar med höga precisionskrav.

För att förbättra precisionen och tillförlitligheten kombineras ofta GNSS med markbaserade stödsystem, till exempel Swepos.

Hur fungerar det?

Grundprincipen för satellitpositionering

Grundprincipen för alla GNSS-mottagare är densamma. De kodade radiosignaler som sänds ut från satelliterna jämförs med identiska signaler som genereras i själva mottagaren.

Ett avancerat måttband

Den uppmätta skillnaden mellan den mottagna och den genererade signalen kan översättas till en tidsskillnad som ger information om hur lång tid det tog för signalen att nå fram till GNSS-mottagaren. I och med att både tid och hastighet (det vill säga ljusets hastighet) är kända kan sträckan mellan satellit och GNSS-mottagare räknas ut. Ett slags avancerat måttband alltså!

Illustration av principen för kodmätning.
Vid kodmätning jämförs den tidsmärkta signalen från satelliten med den kopia av signalen som genereras i GNSS-mottagaren.

GNSS-satelliterna är kända i globalt referenssystem

GNSS-satelliterna befinner sig i banor runt jorden. Deras lägen är bestämda på förhand i ett globalt geodetiskt referenssystem och är kända, med en viss osäkerhet, vid varje tidpunkt. Genom att mäta avståndet till flera satelliter kan GNSS-mottagarens läge bestämmas i samma referenssystem.

Information om GNSS-satelliternas positioner skickas ut i satelliternas så kallade navigationsmeddelande tillsammans med status- och tidsangivelser.

Läs mer om de vanligaste metoderna för GNSS-mätning.

Interaktiva tjänster

Här hittar du tjänster med anknytning till GNSS. Du kan bland annat transformera koordinater.