GPS och andra GNSS

Global Navigation Satellite Systems – GNSS – är ett samlingsnamn för satellitbaserade navigations- och positionsbestämningssystem.

Satellitbaserade navigationssystem som har global täckning är det amerikanska Global Positioning System (GPS), det ryska Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema (Glonass), det europeiska Galileo och kinesiska Beidou.

Dessutom finns ett par regionala system.