Glonass

Glonass är ett ryskt satellitnavigeringssystem, som - liksom GPS - ursprungligen var avsett för militära tillämpningar. Idag kan det också användas av civila användare, framför allt i kombination med GPS.

Ryskt satellitsystem

Uppbyggnaden av det ryska Glonass (Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema) startade 1976. Systemet ägs och förvaltas av det ryska försvaret och är ett alternativ till GPS med avseende på global täckning och precision. Systemet har sedan 1999 fullt uttalad civil användning och omfattar 24 satelliter, vilket dock uppnåddes först den 8 december 2011 (förutom en kort period 1996).

Beskrivning av systemet

Glonass skiljer sig något från GPS med avseende på bl.a. satellitkonstellation. Den normala konstellationen består av 24 satelliter fördelade över tre banplan på cirka 19 000 km höjd över jordytan. Satellitbanorna har en högre inklination – vilket man beskriva som den latitud som satelliterna vänder vid – jämfört med GPS, vilket innebär en något bättre täckning på nordliga breddgrader (till exempel i Sverige). Satelliterna sänder ut två signaler, L1 och L2, där båda innehåller en civil och en militär kod, likt GPS.

Glonass använder sig av det geodetiska referenssystemet PZ-90 som under åren har kommit i flera förbättrade versioner.

Kontroll av systemet

Satelliterna kontrolleras och styrs via ett antal kontrollstationer, till stor del utplacerade i Ryssland. Det finns även ett antal kontrollstationer utanför ryskt territorium och vidare utbyggnad av kontrollsystemet pågår.

Modernisering av Glonass

Sedan en tid tillbaka pågår en modernisering av Glonass, vilket bland annat innebär att nya satelliter kommer att sända ut ytterligare en civil signal – L3 utöver de tidigare signalerna L1 och L2.

Mer information

Se aktuell status för Glonass (på engelska, nytt fönster).