Glonass

Glonass är ett ryskt GNSS, som – liksom GPS – ursprungligen var avsett för militära tillämpningar. Sedan länge används det även av civila användare, framför allt i kombination med GPS.

Ryskt satellitsystem

Uppbyggnaden av Glonass (Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema) startade 1976 och den första satelliten sköts upp 1982. Systemet ägs och förvaltas av det ryska försvaret och utvecklades som ett alternativ till GPS med avseende på global täckning och positionsosäkerhet. Systemet har sedan 1999 fullt uttalad civil användning och omfattar 24 satelliter, vilket dock uppnåddes först i december 2011 (förutom en kort period 1996).

Glonass skiljer sig något från GPS med avseende på bland annat satellitkonstellationen. De normalt 24 aktiva satelliterna är fördelade över tre banplan på cirka 19 140 kilometers höjd över jordytan. Satellitbanorna har en större inklination än vad GPS-satelliterna har, nämligen 64,8 grader, vilket innebär en något bättre täckning på nordliga breddgrader (till exempel i Sverige).

Satellitsignaler och modernisering

Glonassatelliterna sänder ut två signaler, L1 och L2, där båda innehåller en civil och en militär kod, likt GPS. Till skillnad mot GPS så identifieras satelliterna genom frekvensåtskillnad. Den generation av satelliter som sköts upp 2003–2022 kallas Glonass‑M, med påtagliga förbättringar och moderniseringar av satelliterna. Den efterföljande generationen heter Glonass‑K och här sänder satelliterna även ut en tredje signal som kallas L3. I en förbättrad variant av Glonass‑K-satelliterna ges det även åtkomst till samtliga signaler genom kodåtskillnad.

Satelliterna kontrolleras och styrs via ett antal kontrollstationer som initialt huvudsakligen låg i Ryssland. Numera finns det även några globalt lokaliserade stationer. Glonass använder sig av det geodetiska referenssystemet PZ‑90. Det har kommit flera förbättrade versioner av PZ‑90 och versionen från 2011 kallas PZ‑90.11.

Mer information

Ryska rymdstyrelsen Roskosmos (på engelska, nytt fönster) redovisar officiell information om Glonass och aktuell status för systemet (på engelska, nytt fönster).