Beidou

Beidou är ett kinesiskt GNSS som över tid har lanserats i tre separata generationer . Den senaste generationen av systemet är fullt utbyggd med global täckning.

Kinesiskt satellitsystem

Den första Beidousatelliten sköts upp genom China National Space Administration (CNSA) år 2000 och 2007 fanns det ett litet testsystem med täckning över huvudsakligen Kina, som kallades Beidou‑1.

2012 var den andra generationen (Beidou‑2) utbyggd med full satellitkonstellation, som består av ungefär 15 satelliter. Huvuddelen av Beidou‑2-satelliterna går i någon form av geosynkron bana som följer med jordrotationen, med ett täckningsområde över östra Asien och Stilla havsregionen. Satelliter har skjutits upp 2007–2019 och generationen som även har gått under namnet Compass är fortsatt i drift.

Den globala generationen (Beidou‑3) blev fullt utbyggd 2020 efter täta uppskjutningar av 30 satelliter 2017–2020.

Av de 30 Beidou‑3-satelliterna går 24 stycken i normal global bana runt jorden och sex stycken går i någon form av geosynkron bana som följer med jordrotationen. Satelliterna i normal global bana går på cirka 21 150 kilometers höjd över jordytan i sex olika banplan med 55,5 graders inklination. Av satelliterna i geosynkron bana har tre inklinationen noll grader (geostationära satelliter som ligger stilla över ekvatorn) och tre har en inklination skild från noll (rör sig då upp och ned över ekvatorn).

Satellitsignaler

Beidousatelliterna sänder ut tre signaler, B1, B2 och B3 i lite olika varianter. Beidou använder det geodetiska referenssystemet China Geodetic Coordinate System 2000.

Mer information