Beidou

Beidou är ett kinesiskt satellitnavigationssystem som består av både geosynkrona satelliter och satelliter i global bana.

Kinesiskt satellitsystem

Den första Beidousatelliten sköts upp år 2000 och systemet har sedan byggts upp i tre steg; det första steget med täckning över Kina, det andra steget utökade täck­ningsområdet till Asien och Stilla havs-regionen och det tredje steget inne­bär ett satellitnavigations­system med global täckning.

I mitten av 2020 meddelades att steg tre i utvecklingen av Beidou var slut­fört. Systemet har 24 satelliter i global bana, tre geostationära satelliter och tre geo­syn­krona satelliter med inklination.

De Beidousatelliter som går i global bana runt jorden går på ca 21 550 kilometers höjd över jordytan i sex olika banplan med 55,5 graders inkli­na­tion. Geostationära satelliter ligger över ekva­torn och följer med jordrotationen och är alltså geosynkrona satelliter med inklinationen noll. En geosynkron satellit kan också ha en inklination och rör sig då upp och ned över ekvatorn.

Beidou använder det geodetiska referenssystemet China Geodetic Coordinate System 2000.

Mer information

Läs mer om Beidou på den officiella webbplatsen (på engelska, nytt fönster).