Galileo

Galileo är ett europeiskt satellitnavigeringssystem. Till skillnad från GPS och Glonass är Galileo under civil kontroll, via EU och European Space Agency.

Europeiskt satellitsystem

Utvecklingen av det europeiska Galileo med global täckning startade i slutet av 1990-talet och är på många sätt ett mer modernt system än GPS och Glonass. Systemet är kompatibelt med GPS och Glonass. Systemet är nästan fullt ubyggt med 30 satelliter fördelade på tre olika banplan. Galileosatelliterna har en inklination på 56 grader, vilket är något högre än för GPS.

I december 2016 uppnåddes en milstolpe, så kallad initial services. Det innebar att 18 satelliter då skjutits.

Förutom rena navigationssignaler som är tillgängliga för alla användare, så omfattar Galileo även särskilda tjänster. Ett exempel är så kallade search and rescue-funktioner, som ska möjliggöra kommunikation vid räddningsuppdrag.

Galileo använder sig av referenssystemet Galileo Terrestrial Reference Frame (GTRF) som är en oberoende realisering av International Terrestrial Reference System (ITRS).

Mer information