Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Galileo

Galileo är ett europeiskt satellitnavigeringssystem under uppbyggnad. Till skillnad från GPS och Glonass ska Galileo ytterst vara under civil kontroll, via EU och European Space Agency.

Utvecklingen av Galileo, som alltså är det europeiska GNSS-systemet med global täckning, startades i slutet av 1990-talet och är på alla sätt ett mer modernt system än GPS och Glonass. Systemet, som ska vara fullt kompatibelt med GPS och Glonass, ska bestå av 30 satelliter fördelade på tre olika banplan. Galileo har en inklination på 56 grader, vilket är något högre än för GPS-systemet.

I den pågående uppbyggnaden så uppnåddes i december 2016 en milstolpe, så kallad initial services. Det innebär att 18 satelliter då skjutits upp och inom några år så bör Galileo uppnått full konstellation, d.v.s. 30 satelliter.

Förutom rena navigationssignaler som är tillgängliga för alla användare, så omfattar Galileo även särskilda tjänster. Ett exempel är så kallade search and rescue-funktioner, som ska möjliggöra kommunikation vid räddningsuppdrag.

Galileo använder sig av referenssystemet Galileo Terrestrial Reference Frame (GTRF) som är en oberoende realisering av International Terrestrial Reference System (ITRS).

Mer information