Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

GPS

GPS förvaltas och utvecklas av USA och var ursprungligen avsett för militära tillämpningar. Idag har dock teknikspridningen och massmarknaden för GPS gjort det allt viktigare att garantera även civila tillämpningar.

GPS (Global Positioning System) var det första GNSS som utvecklades, med början på 1970-talet. GPS förvaltas och utvecklas av USA och var ursprungligen avsett för militära tillämpningar. Idag har dock teknikspridningen och massmarknaden för GPS gjort det allt viktigare att garantera även civila tillämpningar. Som ett led i detta beslöt USA år 2000 att ta bort ”Selective Availability”, en medveten störning av GPS-signalen som tidigare skulle garantera att den amerikanska militären hade tillgång till högre precision än övriga användare.

GPS-systemet är designat för att garantera tillgång till minst fyra satelliter oavsett var man befinner sig på jorden. Minst fyra satelliter är också minimikravet för att en GPS-mottagare ska kunna bestämma sina fyra grundläggande parametrar: tredimensionella koordinater i GPS-referenssystemet WGS 84, samt mottagarklockans fel.

Beskrivning av systemet

GPS normala satellitkonstellation innebär att minst 24 satelliter är i drift, jämnt fördelade över sex separata banplan cirka 20 000 km över jordytan. GPS-satelliterna sänder ut så kallade navigationsmeddelanden på två separata frekvenser, L1 och L2, vilka båda ligger i L-bandet inom det ultrahöga frekvensspektrumet (cirka 1-2 GHz). Meddelandet består av en radiosignal som är modulerade med satellitspecifika koder, vilket gör att en GPS-mottagare snabbt kan identifiera vilken satellit signalen kommer ifrån.

Kontroll av systemet

GPS-satelliterna kontrolleras och styrs via ett antal markstationer, i huvudsak utplacerade längs ekvatorn. Markstationerna följer satelliternas banor och kan vid behov korrigera dessa. Markstationerna styr dessutom vilken information som GPS-satelliterna ska sända ut i navigationsmeddelandet, det vill säga de kodade signalerna.

Modernisering av GPS

Sedan millennieskiftet pågår modernisering av GPS, vilket bland annat innebär att nya satelliter med utsändning av ytterligare signaler – bland annat L2C, som är en ny civilt tillgänglig kod på L2, och den nya frekvensen L5 – ersätter de äldre.

Mer information