WGS 84

WGS 84 är ett tredimensionellt globalt referenssystem som har tagits fram av amerikanska myndigheter för bestämning av koordinater med GPS-systemet i realtid.

Om du gör en absolut GPS-mätning, det vill säga utan stöd från till exempel fasta referensstationer, får du koordinater i WGS 84. Osäkerheten i sådana positioner är oftast omkring 10 meter, men beror i hög grad på vilken GNSS-mottagare som används och hur den omgivande miljön ser ut.

WGS 84 är ett dynamiskt referenssystem

Precis som ITRF är WGS 84 ett dynamiskt system som består av både koordinater och hastigheter och därmed kan uttryckas i valfri epok. Eftersom Europa rör sig med några centimeter per år innebär det att WGS 84 (ungefär aktuell epok) och SWEREF 99 (plattektonisk epok 1989.0) sakta driver ifrån varandra.

De senaste realiseringarna av WGS 84 överensstämmer på centimeternivå med den ITRF-lösning som de anslutits till. WGS 84 uppdateras med jämna mellanrum, liksom ITRF, men inte samtidigt.

WGS 84 är baserat på WGS 84-ellipsoiden som i princip är identisk med ellipsoiden GRS 1980. Skillnaden är endast 0,1 millimeter i halva lillaxeln.

Förhållande till SWEREF 99

I Sverige finns ingen regelrätt realisering av WGS 84. I stället används SWEREF 99. WGS 84 och SWEREF 99 avviker för närvarande (2024) 8–9 dm från varandra och skillnaden ökar med några centimeter per år. För många GPS-tillämpningar i Sverige kan WGS 84 och SWEREF 99 betraktas som samma sak eftersom det i praktiken är svårt att mäta med lägre osäkerhet i WGS 84.

Referenssystem vid relativ mätning

Behöver du bestämma positioner med lägre osäkerhet måste du använda så kallad relativ mätning och kombinera dina mätdata med observationer från punkter på marken, till exempel genom någon av Swepos tjänster. Positionen uttrycks i samma referenssystem som koordinaterna för de markbaserade punkterna. I Sverige används referenssystemet SWEREF 99.

Om du använder så kallad Precise Point Positioning (PPP), som också bygger på ett nät av fasta referensstationer för beräkning av noggranna ban- och klockprodukter, så får du positionen i samma referenssystem som de ban- och klockprodukter PPP-tjänsten använder.

Transformation av WGS 84-koordinater

Eftersom det inte finns någon regelrätt realisering av WGS 84 i Sverige, så finns heller inga transformationssamband mellan WGS 84 och SWEREF 99.

För transformation mellan latitud/longitud i WGS 84 (eller SWEREF 99) och plana koordinater i SWEREF 99 TM kan du använda vår e-tjänst Koordinattransformation.

Om du har koordinater som uppges vara i WGS 84, men som har lägre lägesosäkerhet, så är det oftast i praktiken något annat globalt anpassat referenssystem, till exempel en ITRF-lösning. Mellan ITRF2014 och SWEREF 99 finns transformationssamband av hög kvalitet. Notera att epoken för koordinaterna måste anges eftersom WGS 84/ITRFyyyy är dynamiska system.

Om olika realiseringar av WGS 84

På NGA:s webbplats beskrivs de senaste WGS 84-realiseringarna G2296 och G2139 (på engelska, nytt fönster) (välj Resources > Product Documentation).