ETRS89

ETRS89 – European Terrestrial Reference System 1989 – är den gemensamma europeiska definitionen av hur Europa bör ansluta sig till det globala referenssystemet ITRS.

Euref och ETRS89

Euref slog i början på 1990-talet fast att Europa bör ansluta sig till ITRS (International Terrestrial Reference System) med epoken 1989.0 och fixeras till den stabila delen av den eurasiska kontinental­plattan. Den teoretiska definitionen av det europeiska systemet kallas för ETRS89. Det finns en stor mängd nationella och europeiska realiseringar av detta system.

Euref (på engelska, nytt fönster) är en stark samarbetsorganisation för geodesi i Europa, som dess­utom är en undergrupp inom den internationella geodesiassociationen IAG (International Association of Geodesy; på engelska, nytt fönster).

Euref har arbetat fram rekommendationer om hur nationerna ska ansluta sig till ETRS89. Innan ett land officiellt kan säga att de har en nationell realisering av ETRS89 måste denna godkännas av Euref.

Svenska ETRS89-realiseringar

I Sverige är SWEREF 99 en godkänd nationell realisering av ETRS89. Lösningen för SWEREF 99 är beräknad i ITRF97, epok 1999.5. Den räknades därefter tillbaka till ETRS89 enligt de riktlinjer som Euref föreskriver. För att få nationella lösningar godkända krävs att man strikt följer Eurefs föreskrifter, vilket leder till att de olika nationella lösningarna överensstämmer på centimeternivå på den stabila delen av den europeiska plattan.

Vårt äldre system SWEREF 93 blev aldrig godkänt av Euref. Det berodde på att beräkningen gjordes innan Euref hade bestämt hur beräkningen skulle gå till. När det senare blev fastställt skilde det något från hur vi hade beräknat SWEREF 93.

Relaterad information