Kartprojektioner

Kartprojektioner används för att avbilda jordens buktiga yta på en plan yta, till exempel en karta.

Transversal Mercator-projektion vanligast i Sverige

I Sverige används oftast Transversal Mercator-projektion, eller Gauss-Krüger som den också kallas, men det finns även andra projektioner.

Kartprojektioner ger alltid någon typ av avbildningsfel. Olika kartprojektioner ger olika typer av fel.

Det är oftast enklast att använda ett plant koordinatsystem för att presentera lägesbunden information. För att koppla ihop ett tredimensionellt koordinatsystem med ett plant tvådimensionellt system används en kartprojektion.

I vår formelsamling hittar du formler för Gauss-Krügers projektion (pdf, nytt fönster).

Interaktiva tjänster

Frågor och svar

Meridiankonvergens avser vinkelskillnaden mellan "kartnorr" och sann nordriktning.

Kompassens missvisning (magnetisk deklination) varierar mellan ungefär 2° i sydvästra Sverige och 8° i nordost och orsakas av att de magnetiska och geografiska nordpolerna inte sammanfaller.

I anslutning till tjänsten Beräkna meridiankonvergens finns mer information om både meridiankonvergens och missvisning.