Översikt över kartprojektioner

Här hittar du beskrivningar av några vanliga kartprojektioner.

I tabellen hittar du en översikt av vad olika kartprojektioner innebär, till exempel egenskaper och användningsområden.

Det finns också en sammanställning av kartprojektionerna (pdf, nytt fönster), där du kan hitta ytterligare information om varje projektion.

Översikt över kartprojektioner

Namn Användning Avbildning
Gauss-Krüger (Transversal Mercator) Vanligaste projektionen i Sverige Konform, cylindrisk
Lamberts koniska konforma Tidigare allmänt använd i Sverige Konform, konisk
Normal Mercator Vanlig på sjökort och världskartor Konform, cylindrisk
Stereografisk Vanlig vid avbildning av polarområden m.m. Konform, perspektivisk
Aitoffs Världskartor Azimutal
Alberts ytriktiga koniska Översikter i atlaser etc. Ytriktig, konisk
Azimutal mittavståndsriktig Översikter i atlaser etc. Längdriktig, azimutal
Bonnes Översikter i atlaser etc. Ytriktig, konisk
Cassinis Tidigare använd i bland annat England för topografiska kartor Längdriktig, cylindrisk
Central perspektivisk cylinderprojektion Projektion som egentligen inte används Perspektivisk, cylindrisk
Eckerts Sex projektioner för världskartor, hälften ytriktiga (Ytriktig), cylindrisk
Galls (stereografisk) Världskartor Perspektivisk, cylindrisk
Globular För avbildning av halvklot Azimutal
Gnomonisk En gammal projektion med ovanliga egenskaper Perspektivisk, azimutal
Hammers planisfär Världskartor Ytriktig, azimutal
Hammer-Wagners Världskartor Ytriktig, azimutal
Lamberts ytriktiga azimutala Avbildning av polarområden eller halvklot Ytriktig, azimutal
Lamberts ytriktiga cylindriska Översikt i atlaser Ytriktig, perspektivisk, cylindrisk
Lamberts ytriktiga koniska Översikt i atlaser etc. Ytriktig, konisk
Millers cylindriska Världskartor Cylindrisk
Mollweides Världskartor Ytriktig, cylindrisk
Ortografisk Avbildning av halvklot Azimutal, perspektivisk
Peters Variant av Lamberts ytriktiga cylindriska projektion Ytriktig, cylindrisk
Plattkarta, kvadratisk Enklaste projektionen Längdriktig, cylindrisk
Plattkarta, rektangulär Enkel projektion som används för världskartor Längdriktig, cylindrisk
Polykonisk För relativt smala områden i nord-sydlig riktning Polykonisk
Robinsons Världskartor, tematiska kartor Konventionell
Sinusoidal (Sanson-Flamsteeds) Översiktskartor Ytriktig, cylindrisk
Van der Grintens Världskartor Azimutal
Werners Översikter i atlaser. Specialfall av Bonnes projektion. Ytriktig, konisk
William-Olssons En svensk projektion för världskartor Ytriktig
Winkel Tripel Världskartor Konventionell