Geodetiska arkivet

Från geodetiska arkivet kan du beställa punktbeskrivningar, punktkartor, koordinat- och höjduppgifter. Här finns även transformationssamband.

Arkivets innehåll

Bild som visar handskrift i geodetiska arkivet.Det omfattande geodetiska arkivet innehåller uppgifter om de svenska nationella referensnätens punkter, som till exempel punktidentitet, markering, koordinater, höjder och tyngdkraft, samt mätningar och beräkningar som har gjorts för detta ändamål.

Geodetiska arkivet som helhet innehåller handlingar från slutet av 1700-talet fram till nutid.

Innehåll i Lantmäteriets geodetiska arkiv
Objekttyp Antal
SWEREF-punkter, klass 1 i SWEREF 99 400
RIX 95-punkter, klass 2 i SWEREF 99 10 000
Triangelpunkter, klass A, från tredje rikstrianguleringen 4 000
Triangelpunkter, klass B, förtätning av tredje rikstrianguleringen 300
Triangelpunkter, klass C, inte avsedda för geodetisk stommätning 1 000
Äldre triangelpunkter 12 000
Planstödpunkter för flygsignalering 8 000
Astronomiska punkter 200
Höjdfixpunkter från tredje precisionsavvägningen, RH 2000 50 000
Äldre höjdfixpunkter 70 000
Barometerhöjdpunkter 6 000
Tyngdkraftspunkter 20 000
Beräkningshandskrifter och mätprotokoll 10 000
Punkt- och nätkartor 5 000

Digitalt geodetiskt arkiv

En del av materialet från de moderna koordinat- och höjdsystemen finns tillgängligt i Digitalt geodetiskt arkiv. Det innehåller närmare 50 000 höjdfixar och 10 000 planpunkter (SWEREF- och RIX 95-punkter).

Du kan komma åt dessa uppgifter via våra tjänster:

  • Hitta stompunkt är en e-tjänst där du kan ta ut punktbeskrivningar samt koordinat- och höjdlistor. Ingen inloggning krävs.
  • Stompunkt visning ger dig möjlighet att se stompunkterna i ditt eget GIS-program tillsammans med andra data du arbetar med.
  • Stompunkt direkt är avsedd för maskin-till-maskin-kommunikation och lämplig för dig som vill använda en tjänst i ditt eget system.

Du kan också få tillgång till informationen genom att kontakta geodesienheten.

Lämna information om våra stompunkter

Du kan meddela om du har återfunnit en av Lantmäteriets punkter, om punkten är förstörd eller om punktbeskrivningen innehåller felaktig information.

Meddela oss att informationen i arkivet behöver uppdateras.