Geodetiska arkivet

Från geodetiska arkivet kan du beställa punktbeskrivningar, punktkartor, koordinat- och höjduppgifter. Här finns även transformationssamband.

Arkivets innehåll

Geodetiska arkivets databaser innehåller uppgifter om de svenska nationella referensnätens punkter med avseende på punktidentitet, markering, koordinater, höjder och tyngdkraft, samt mätningar och beräkningar som har gjorts för detta ändamål.

Bild som visar handskrift i geodetiska arkivet.

Geodetiska arkivet som helhet innehåller handlingar från slutet av 1700-talet fram till nutid.

Digitalt geodetiskt arkiv (DGA)

En del av materialet från de moderna koordinat- och höjdsystemen finns tillgängligt i Digitalt geodetiskt arkiv. Det innehåller närmare 50 000 höjdfixar och 10 000 planpunkter (SWEREF- och RIX 95-punkter).

Du kan komma åt innehållet i DGA via våra tjänster:

  • Hitta stompunkt är en e-tjänst där du kan ta ut punktbeskrivningar samt koordinat- och höjdlistor. Ingen inloggning krävs.
  • Stompunkt visning ger dig möjlighet att se stompunkterna i ditt eget GIS-program tillsammans med andra data du arbetar med.
  • Stompunkt direkt är avsedd för maskin-till-maskin-kommunikation och lämplig för dig som vill använda en tjänst i dina eget system.

Du kan också få tillgång till informationen genom att kontakta geodesienheten.

Lämna information om våra stompunkter

Du kan meddela om du har återfunnit en av Lantmäteriets punkter, om punkten är förstörd eller om punktbeskrivningen innehåller felaktig information.

Meddela oss att informationen i DGA behöver uppdateras.