Rapporter och publikationer

Här publicerar vi rapporter, artiklar och andra publikationer inom ämnesområdet geodesi.

De flesta Lantmäterirapporter, liksom andra publikationer, finns att ladda hem i form av pdf-dokument.

Bild av titelsidor från tre rapporter/publikationer.