Rapporter och publikationer

Här publicerar vi rapporter, artiklar och andra publikationer inom ämnesområdet geodesi.

De flesta Lantmäterirapporter och andra publikationer finns att ladda hem i form av pdf-filer.

Kollage av titelsidor från några av Lantmäteriets publikationer.