Lantmäterirapporter

Här hittar du de geodesirapporter som givits ut som Lantmäterirapporter och i äldre rapportserier från Lantmäteriet.

De flesta rapporterna går att ladda ner i pdf-format.

För frågor om rapporterna, kontakta geodesienheten.

Rapporter
Rapport nr Titel Författare
2023:1 (pdf, på engelska, nytt fönster) Activity Report: Contributions from Lantmäteriet to the InSAR-Sweden Project

Nilfouroushan F, Gido N, Olsson P‑A, Puwakpitiya Gedara C

2022:3 (pdf, på engelska, nytt fönster) Geodetic activities in Sweden 2018–2022

Steffen H, Bagherbandi M, Eshagh M, Horemuz M, Johansson J

2022:1 (pdf, på engelska, nytt fönster) Analysis of 20 years of GPS data from SWEREF consolidation points – using BERNESE and GAMIT-GLOBK software

Jivall L, Nilfouroushan F, Al Munaizel N

2021:1 (pdf, på engelska, nytt fönster) Swepos Data Quality Monitoring – GNSS Signal Disturbances Detection System

Abraha K E, Frisk A, Westberg M, Wiklund P

2019:3 (pdf, på engelska, nytt fönster) RG 2000 – a comprehensive overview on the new gravity reference frame of Sweden

Engfeldt A

2019:1 (pdf, nytt fönster) Förvaltning av de nationella geodetiska referensnäten

Alfredsson A, Alm L, Dahlström F, Jivall L, Kempe C, Wiklund P

2018:5 (pdf, på engelska, nytt fönster) Mast-based versus Pillar-based Networks for Coordinate Estimation of SWEREF points – using the Bernese and GAMIT-GLOBK Software Packages

Jivall L, Nilfouroushan F

2018:4 (pdf, på engelska, nytt fönster) Geodetic activities in Sweden 2014–2018

Norin D, Jensen A B O, Bagherbandi M, Eshagh M

2018:3 (pdf, nytt fönster) Utvärdering av olika metoder för stationsetablering med nätverks-RTK Svensson V, Tobler F
2016:5 (pdf, nytt fönster) Inledande försök till mätning med Europas navigeringssystem Galileo Berggren A
2016:4 (pdf, på engelska, nytt fönster) Proceedings of the NKG General Assembly, Göteborg, Sweden, 1-4 September 2014 Kempe C (ed.)
2016:2 (pdf, på engelska, nytt fönster) Preparations and plans for the new national gravity system, RG 2000 Engfeldt A
2016:1 (pdf, på engelska, nytt fönster) RG 2000 – status March 2016 Engfeldt A
2015:4 (pdf, nytt fönster) RIX 95-projektet – slutrapport Andersson B, Alfredsson A, Nordqvist A, Kilström R
2015:2 (pdf, på engelska, nytt fönster) Geodetic activities in Sweden 2010–2014 Norin D, Johansson J M, Mårtensson S‑G, Eshagh M
2015:1 (pdf, nytt fönster) Jämförelse av höjdmätning med olika GNSS-mottagare i SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst Fredriksson A, Olsson M
2014:5 (pdf, nytt fönster) Studie av mätosäkerhet och tidskorrelationer vid mätning med nätverks-RTK i SWEPOS 35 km-nät Ohlsson K
2014:2 (pdf, på engelska, nytt fönster) Review of current and near-future levelling technology Eriksson P‑O (ed.)
2012:3 (pdf, nytt fönster) Undersökning av nätverks-RTK-meddelande tillsammans med olika GNSS-mottagare – vid nätverks-RTK-mätning i SWEPOS nät av fasta referensstationer Lundell R
2011:3 (pdf, på engelska, nytt fönster) A study of the possibility to connect local levelling networks to the Swedish height system RH 2000 using GNSS Liu K
2011:2 (pdf, nytt fönster) Undersökning av mätosäkerheten i det förtätade SWEPOS-nätet i Stockholmsområdet – vid mätning med nätverks-RTK Jansson J
2010:11 (pdf, nytt fönster) Om behovet av nationell geodetisk infrastruktur och dess förvaltning i framtiden Ågren J, Engberg L E
2010:7 (pdf, nytt fönster) Test av GNSS-mottagare från DataGrid Lord J
2010:6 (pdf, nytt fönster) Punktbestämning i RH 2000. Statisk GNSS-mätning mot SWEPOS Engfeldt A, Odolinski R
2010:5 (pdf, nytt fönster) Anslutning av lokala höjdnät till RH 2000 med GNSS-stommätning Eriksson P‑O (ed.)
2010:4 (pdf, nytt fönster) Höjdmätning med GNSS – vägledning för olika mätsituationer Eriksson P‑O (ed.)
2010:3 (pdf, nytt fönster) Checklista för nätverks-RTK Odolinski R
2010:2 (pdf, nytt fönster) Studie av noggrannhet och tidskorrelationer vid mätning med nätverks-RTK Odolinski R
2010:1 (pdf, på engelska, nytt fönster) On geodetic transformations Reit B‑G
2010:1 (pdf, nytt fönster) Om geodetiska transformationer Reit B‑G
2009:5 (pdf, nytt fönster) Restfelshantering med Natural Neighbour och TRIAD vid byte av koordinatsystem i plan och höjd Bosrup S, Illerstam J
2009:4 (pdf, nytt fönster) Realtidsuppdaterad etablering av fri station – ett fälttest med radioutsänd projektanpassad nätverks-RTK Fridén A, Persson A‑K
2009:2 (pdf, nytt fönster) Detaljmätning med nätverks-RTK – en noggrannhetsundersökning Odolinski R, Sunna J
2009:1 (pdf, nytt fönster) Beskrivning av de nationella geoidmodellerna SWEN08_RH2000 och SWEN08_RH70 Ågren J
2008:4 (pdf, nytt fönster) Kommunikationsalternativ för nätverks-RTK – virtuell referensstation kontra nätverksmeddelande Johansson D, Persson S
2007:14 (pdf, nytt fönster) RH 2000 och riksavvägningen Lilje M, Eriksson P‑O, Olsson P‑A, Svensson R, Ågren J
2007:12 (pdf, på engelska, nytt fönster) Test and Evaluation of SWEPOS Automated Processing Service Ivarsson J
2007:11 (pdf, nytt fönster) Introduktion till GNSS Lilje C, Engfeldt A, Jivall L
2007:10 (pdf, på engelska, nytt fönster) Evaluation of Monument Stability in the SWEPOS GNSS Network using Terrestrial Geodetic Methods – up to 2003 Lidberg M, Lilje M
2007:8 (pdf, nytt fönster) Jämförelse av distributionskanaler för projektanpassad nätverks-RTK Halvardsson D, Johansson J
2007:4 (pdf, på engelska, nytt fönster) Postglacial Land Uplift Model and System Definition for the New Swedish Height System RH 2000 Ågren J, Svensson R
2007:1 (pdf, nytt fönster) En nätverks-RTK-jämförelse mellan GPS och GPS/GLONASS Johnsson F, Wallerström M
2006:9 (pdf, nytt fönster) Systematiska effekter inom den tredje riksavvägningen Shah A
2006:8 (pdf, på engelska, nytt fönster) Struve Geodetic Arc 2006 International Conference – the Struve Arc and Extension in Space and Time Wennström H‑F (ed.)
2006:5 (pdf, nytt fönster) Jämförelse av Epos och nätverks-DGPS von Malmborg H
2006:4 (pdf, nytt fönster) KRIS-GIS® projekt i Eskilstuna, Kvalitet i höjdmodeller Klang D
2006:3 (pdf, nytt fönster) En ny svensk höjdmodell – Laserskanning, Testprojekt Falun Klang D, Burman H
2006:2 (pdf, nytt fönster) Kortmanual för mätning med SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst, utgåva 3 Norin D, Engfeldt A, Öberg S, Jämtnäs L
2005:8 (pdf, nytt fönster) Satellitpositionering med GPS och GPS/GLONASS Eriksson M, Hedlund G
2005:7 (pdf, på engelska, nytt fönster) Processing of the NKG 2003 GPS Campaign Jivall L, Lidberg M, Nørbech T, Weber M
2005:5 (pdf, på engelska, nytt fönster) Network RTK in Northern and Central Europe Engfeldt A (ed.)
2005:4 (pdf, nytt fönster) Fältstudie av Internet-distribuerad nätverks-RTK Jämtnäs J, Ahlm L
2005:3 (pdf, nytt fönster) En noggrannhetsjämförelse mellan nätverks-RTK och nätverks-DGPS Ahrenberg M, Olofsson A
2004:16 (pdf, nytt fönster) Traditionell RTK och nätverks-RTK – en jämförelsestudie Andersson T, Torngren J
2004:13 (pdf, nytt fönster) Position Stockholm–Mälaren-2. Nätverks-RTK i produktionstest Wiklund P
2004:12 (pdf, nytt fönster) SKAN-RTK-2. Nätverks-RTK i produktionstest i södra Sverige Johansson D
2004:11 (pdf, nytt fönster) Väst-RTK – nätverks-RTK i produktionstest i västra Sverige Kempe C
2004:7 (pdf, nytt fönster) Interpolationsmetoder för restfelshantering i höjdled vid höjdmätning med GPS Valdimarsson R G
2004:4 (pdf, nytt fönster) Deformationer av fasta geometrier – en metodstudie Andersson M
2004:1 (pdf, på engelska, nytt fönster) Distribution of GPS-data via Internet Peterzon M
2003:12 (pdf, nytt fönster) Jämförelse av enkelstations-RTK och nätverks-RTK i Lantmäteriets testnät Jonsson A, Nordling A
2003:11 (pdf, nytt fönster) Traditionell RTK kontra Nätverks-RTK – en noggrannhetsjämförelse Alm M, Munsin A‑S
2003:10 (pdf, nytt fönster) Så fungerar GNSS – Ett samarbetsprojekt mellan Banverket, Lantmäteriet och Vägverket Engfeldt A, Jivall L
2003:8 Tolkbarhet av GGD-objekt i bilder registrerade av olika sensorer Vejdeland S, Dahlberg L
2003:4 (pdf, på engelska, nytt fönster) The 2002 NKG GNSMART/GPSNet Test Campaign  
2002:7 (pdf, nytt fönster) Kompatibilitet för Nätverks-RTK-programvaran Trimble GPS-Net med olika typer av rörliga mottagare Brynte S, Persson J
2002:5 (pdf, nytt fönster) Studier av deformationer vid byte av koordinatsystem Alfredsson A
2002:2 (pdf, på engelska, nytt fönster) Production measurements with Network RTK – Tests and analyses Wahlund S
2002:1 (pdf, nytt fönster) Slutrapport för projekt 'Position Stockholm–Mälaren 1'. En förstudie över möjligheterna med Nätverks-RTK för positionering med centimeternoggrannhet (detaljmätning) Wiklund P
2001:10 (pdf, nytt fönster) Undersökning av tjänster för differentiell GPS Rönnberg A
2001:7 Transformationssamband mellan SWEREF 99 och RT 90/RH 70 Jivall L, Lidberg M, Lilje M, Reit B‑G
2001:6 (pdf, på engelska, nytt fönster) SWEREF 99 – New ETRS89 Coordinates in Sweden, Analysis Report Jivall L
2001:1 (pdf, nytt fönster) Geodesi 2000 – svensk geodesiverksamhet under kommande tioårsperiod Engberg L (ed.)
2000:5 (pdf, nytt fönster) RefStrat – Strategier för referenssystem och referensnät  
2000:4 (pdf, nytt fönster) Jämförelse av olika metoder att föra över kartdetaljer till ett nytt referenssystem Svanholm N
2000:3 (pdf, nytt fönster) Metodstudie för inmätning av skogsbilvägar Kempe C
2000:2 Kort introduktion till GNSS Engfeldt A, Jivall L

1999:12 part 1 (pdf, på engelska, nytt fönster)

1999:12 part 2 (pdf, på engelska, nytt fönster)

Proceedings of the 13th General Meeting of the Nordic Geodetic Commission Jonsson B (ed.)
1999:6 Uppdatering av kartografiska databaser genom fortplantning Hellström A‑K
1999:5 Våtmarksklassificering för svenska landtäckedata Boresjö Bronge L, Näslund-Landenmark B, Ammenberg P
1999:4 (pdf, på engelska, nytt fönster) Civil Service Interface Committee International Information Subcommittee – 7th European Meeting Jonsson B (ed.)
1999:3 (pdf, på engelska, nytt fönster) Geodesy and Surveying in the future Lilje M (ed.)
1999:2 (pdf, på engelska, nytt fönster) Multipath at the SWEPOS stations – Evaluation of Eccosorb, a microwave absorbing material Andreasson T‑B, Engman L
1998:5 Utstakning av fastighetsgräns i skogsmark med hjälp av GPS hos Lantmäterimyndigheten i Norrbottens län Jansson R
1998:4 (pdf, nytt fönster) Jordellipsoider, geoider, koordinatsystem, höjdsystem och tyngdkraftssystem i Sverige genom tiderna Ekman M
1998:3 (pdf, nytt fönster) Litteraturstudie om RTK-tekniken, ett samarbetsprojekt mellan Banverket, Lantmäteriverket och Vägverket Lidberg M
1998:2 Vegetationsdata – Satellitdata

Gustafsson L‑E, Boresjö Bronge L, Näslund-Landenmark B, Ammenberg P

1997:20 (pdf, på engelska, nytt fönster) Papers related to SWEPOS – the Swedish network of reference stations for GPS Jonsson B (ed.)
1997:19 (pdf, på engelska, nytt fönster) Different Methods and Equipment for Determination of New Points Relative to the SWEPOS Stations – A Comparative Study Ohlsson L
1997:18 Accuracy Studies of RTK Surveying at Long Distances Engfeldt A
1997:17 (pdf, nytt fönster) Kompatibilitet för olika GPS-utrustningar vid RTK-mätning mot SWEPOS Andersson U, Eriksson U
1997:16 (pdf, på engelska, nytt fönster) Geodetic Applications of GPS Jonsson B (ed.)
1997:15 Klassificering av myrar med satellitdata – en möjlighetsstudie för ett svenskt CORINE Land Cover Låås P
1997:14 Karteum på Internet Hertzberg M, Jansson S
1997:13 Ajourhållning med SPOT-data. Ett förslag till digital revideringslinje Rydén A
1997:12 Generalisering av linjer i vektormiljö Minör U
1997:8 Q-Vadis. Ett geografiskt informationssystem för regional planering och miljöövervakning Rystedt S
1997:2 (pdf, nytt fönster) Riksavvägningsarbeten i Sverige under perioden 1974-1995 Becker J‑M
1997:1 Metoder för ruttoptimering, en översikt Östlund J
1996:5 (pdf, på engelska, nytt fönster) The Compatibility of SWEPOS-data with GPS-Equipment available on the market Ammenberg P, Hansson K
1996:2 (pdf, nytt fönster) Undersökning av semikinematisk GPS-mätning i realtid Leijonhufvud C, Wiklund P
1995:23 (pdf, nytt fönster) Marknadsundersökning av GPS-utrustning för semikinematisk mätning i realtid Ottoson C
1995:21 (pdf, nytt fönster) Stomnät och metodik för detaljmätning med GPS – nuläge december 1995 Eurenius B
1995:20 (pdf, nytt fönster) Slutberäkningen av Sveriges tredje precisionsavvägning – försök till problembeskrivning i nordiskt perspektiv Ekman M
1995:16 (pdf, nytt fönster) Fortsatta försök med GPS inom förrättningsmätning Norin D, Eurenius B
1995:15 (pdf, på engelska, nytt fönster) SWEPOS – A Swedish Network of Reference Stations for GPS Hedling G, Jonsson B
1995:14 (pdf, nytt fönster) Positionsnoggrannheten för differentiell GPS via EPOS-tjänsten Bergman A, Frisk A
1995:6 (pdf, nytt fönster) Finansiering av investeringar och drift av SWEPOS samt genomförande av förslagen i RIX 95  
1995:4 (pdf, på engelska, nytt fönster) Terrestrial Methods in Surveying, Mapping and Establishment of Geographic Data Bases Persson C‑G
1995:3 (pdf, nytt fönster) Radiolänkar för överföring av GPS-data Kurkinen K
1994:28 (pdf, nytt fönster) SWEREF 93 – ett nytt svenskt referenssystem Reit B‑G
1994:25 (pdf, nytt fönster) Datafångst för GIS med användning av GPS Persson K, Persson C‑G
1994:24 (pdf, nytt fönster) RIX 95 – en utredning om förtätning av de geodetiska riksnäten och anslutning av lokala stomnät  
1994:14 (pdf, nytt fönster) Regionalt studium av riksnäten med GPS – en homogenitets- och transformationsstudie Johnson M
1994:11 DIFF slutrapport – slutrapport från projektet Datorstöd I FlygFotoproduktionen Andréasson J
1994:9 Flygfotografering med GPS-teknik, 1992 års försök på Rörberg Andréasson J
1994:8 (pdf, nytt fönster) GPS-strategi för Lantmäteriet  
1993:7 (pdf, på engelska, nytt fönster) PREF – a Test of a Swedish Network of Reference Stations for Positioning Hedling G, Jonsson B
1993:5 (pdf, nytt fönster) Utvärdering av geodetiska nätutjämningsprogram på PC Svensson R
1993:4 Jämförelse mellan Leicas och Ashtechs GPS-system Jivall L, Ottoson C
1993:2 (pdf, nytt fönster) Undersökning av Wild GPS-system 200 – GPS-mottagare samt tillhörande programvara Ottoson C
1993:1 Geoiden i Sverige och geoidhöjdssystemet RN 92 Ekman M
1992:21 (pdf, nytt fönster) GPS inom förrättningsmätning Eurenius B, Norin D
1992:16 (pdf, nytt fönster) Alternativa metoder vid framställandet av orienteringskartor Almgren K, Sandvik L H
1992:14 (pdf, på engelska, nytt fönster) Some Swedish GPS Activities 1991. Geodetic Control Surveying, Aerial Photography and a Swedish DGPS Network Hedling G, Jivall L, Jonsson B, Andreasson J
1992:10 Om lokala massors inverkan på geoiden / On the Effect of Local Masses on the Geoid (summary in English) Ekman M
1991:22 (pdf, på engelska, nytt fönster) GPS Computations and Analyses for Geodetic Control Networks Jivall L
1991:18 (pdf, nytt fönster) GPS-beräkning för stomnät Jivall L
1991:17 (pdf, nytt fönster) Jämförande GPS-beräkningar med TRIMVEC-PLUS Jivall L
1991:15 (pdf, på engelska, nytt fönster) Evaluation of NA 2000, A New Digital Level Becker J‑M, Andersson B
1991:8 (pdf, nytt fönster) Planering av GPS-nät Lithén T, Persson C‑G
1991:7 (pdf, nytt fönster) Utvärdering av NA 2000, nytt digitalt avvägningsinstrument Becker J‑M, Andersson B
1991:4 (pdf, nytt fönster) Kort introduktion till GPS Jonsson B
1991:1 Ellipsoider, geoider, koordinatsystem, höjdsystem och tyngdkraftssystem i Sverige Ekman M
1990:16 (pdf, nytt fönster) Mätning av mindre primärnät med GPS-teknik Granström M
1990:13 (pdf, nytt fönster) BFR-projektet 'Pseudo-kinematisk/kinematisk GPS-mätning för geodetiska tillämpningar', lägesrapport för etapp 1 Jivall A‑C, Ollvik L
1990:11 (pdf, på engelska, nytt fönster) Experiences From Kinematic GPS Measurements Jivall A‑C, Jonsson B
1990:10 (pdf, på engelska, nytt fönster) Results and Experiences From GPS Measurements 1987-1990 – SVENAV-87, Local Control Networks and Dual-frequency Measurements Hedling G, Jivall A‑C, Jonsson B
1990:9 (pdf, nytt fönster) Försök med GPS-teknik vid flygfotografering Ottoson L, Jonsson B
1990:8 (pdf, på engelska, nytt fönster) The Swedish Experiences with the ULISS 30, Results From Tests and Pilot Projects Becker J‑M
1990:3 (pdf, nytt fönster) Utredning om och förslag till stomnät och koordinatsystem i Stor-Stockholm Edgren M, Sundstrand G
1990:1 Geodesi 90: Rapport från utredningsprojektet om geodesin i Sverige på 1990-talet
1989:4 Geodesins historia i Sverige – en liten översikt Ekman M
1988:26 The Impact of Geodynamic Phenomena on systems for Height and Gravity Ekman M
1988:24 FRIHÖJD – ett datorprogram för höjdbestämning vid fri uppställning Lidberg M
1988:23 (pdf, på engelska, nytt fönster) Experience of Motorized Trigonometric Levelling (MTL) – a comparison with other techniques Becker J‑M, Lithén T, Nordquist A
1988:19 (pdf, nytt fönster) Program för GPS-verksamheten i Sverige – med tonvikt på stationär positionering Svenska GPS-gruppen och Utvecklingsrådet för landskapsinformation (ULI)
1988:16 (pdf, nytt fönster) The Fundamental Gravity Network of Sweden Haller L‑Å, Ekman M
1988:12 (pdf, nytt fönster) Erfarenheter med motoriserad trigonometrisk avvägning (MTL) – jämförelser med övriga tekniker Becker J‑M, Lithén T, Nordquist A
1988:11 (pdf, nytt fönster) Baslinjemätning med satellitsystemet TRANSIT. Examensarbete Ljungkrantz C, Rystam P
1988:10 Tröghetspositioneringstekniken Becker J‑M
1987:18 (pdf, nytt fönster) Mäta med GPS – beräkningsprogram samt detaljstudie och beräkningsexempel med PoPS. Examensarbete Jivall A‑C, Jakobsson L
1987:12 (pdf, nytt fönster) Koordinatsystemsbyte i kommunala nät Karlsson B, Löfqvist R
1987:11(pdf, nytt fönster) En studie av viktsfunktionen vid trigonometrisk höjdmätning i samband med fri uppställning. Examensarbete Lidberg M, Svensson R
1987:9 (pdf, nytt fönster) Precision och tillförlitlighet vid fri uppställning – en simuleringsstudie. Examensarbete Svensson R
1987:6 (pdf, nytt fönster) Längdmätning mot plastreflektorer, tillämpad vid upprättande och utnyttjande av mindre primärnät. Examensarbete Nordquist A, Olsson A
1986:20 (pdf, nytt fönster) Datorstödd geodetisk inmätning. System för insamling och kodning av geodetiska detaljmätningar Cederholm T
1986:19 (pdf, nytt fönster) Väggmarkerat stomnät i Alingsås. Examensarbete Gustafsson A, Johansson K‑G
1986:18 (pdf, nytt fönster) Modern stommätning – principer för nätutformning & pågående utvecklingsarbete Persson C‑G
1986:15 (pdf, nytt fönster) En ny metod för beräkning och kontroll av fri instrumentuppställning Lithén T
1986:9 (pdf, nytt fönster) Plana stomnät – checklista för planering och genomförande av stomnätsprojekt Andersson B, Engberg L E, Persson C‑G, Sundstrand G
1986:8 (pdf, på engelska, nytt fönster) Motorized Trigonometric Levelling (MTL) & Motorized XYZ Technique (MXYZ) in Sweden Becker J‑M, Lithén T
1986:7 Nivellement indirect motorise (MTL) & technique motorisee XYZ (MXYZ) en Suede Becker J‑M, Lithén T
1986:6 Apparent Land Uplift at 20 Sea Level Stations in Sweden 1895-1984 Ekman M
1986:4 A Reinvestigation of the World's Second Longest Series of Sea Level Observations: Stockholm 1774-1984 Ekman M
1986:2 (pdf, på engelska, nytt fönster) Swedish Experience of Wall-mounted Targets Persson C‑G
1986:1 (pdf, på engelska, nytt fönster) SUKK – a Computer Program for Graphic Presentation of Precision and Reliability of Horizontal Geodetic Networks Persson C‑G
1985:12 Storpolygonnät – rapport från och utvärdering av Säffleprojektet Löfqvist R, Karlsson B
1985:8 (pdf, nytt fönster) Automatisering och motorisering av avvägningsarbeten – nuvarande teknik och framtidsutsikter Becker J‑M
1985:7 (pdf, på engelska, nytt fönster) The Swedish Experience with Motorized Levelling – New Techniques and Tests Becker J‑M
1985:6 (pdf, nytt fönster) Väggmarkerade stomnät – sammanställning av erfarenheter Hellman B, Källström B, Oldenmark T, Persson C‑G, Virking J
1985:5 (pdf, nytt fönster) Fältdatorer – utbud och egenskaper Cederholm T
1985:4 (pdf, nytt fönster) Undersökning av elektroniska takymetrar Peterson I
1985:2 (pdf, nytt fönster) Några enkla metoder för noggrannhetsanalys av avvägningsnät Persson C-G
1984:15 (pdf, på engelska, nytt fönster) The Motorized Levelling Technique – the Swedish Experience Widmark J, Becker J‑M
1984:14 (pdf, nytt fönster) Analys av noggrannheten i storpolygonnät Persson C‑G
1984:13 The Deviation of Mean Sea Level from the Mean Geoid along the Swedish Coast Ekman M
1984:4 (pdf, på engelska, nytt fönster) The Need for Astronomic Observations in the Densification of Satellite Positioning Networks – a Theoretical Study Sjöberg L E
1984:1 (pdf, nytt fönster) Uppbyggandet av Sveriges nya riksnät i höjd Becker J‑M
1982:14 Some Experiences and Results from Doppler Observations Jonsson B
1982:13 (pdf, nytt fönster) Bestämning av landhöjdningen i Sverige med geodetiska metoder Ekman M, Eliasson L, Pettersson L, Sjöberg L E
1982:10 (pdf, på engelska, nytt fönster) Homogeneity Tests of the Swedish and Norwegian RETrig Data Using Modulated Normal Distribution Theory Sjöberg L
1982:7 (pdf, nytt fönster) Tidtjänsten vid LMV Hofstrand Å
1981:6 (pdf, nytt fönster) Geodetiska satellitmetoder – en översikt Sjöberg L
1981:2 (pdf, på engelska, nytt fönster) An Analysis of Systematic and Random Errors in the Swedish Motorized Levelling Technique Sjöberg L
1980:2 Positionsbestämning vid Lantmäteriverket med hjälp av portabla dopplermottagare – lägesrapport januari 1980 Jonsson B
1979/9 (pdf, på engelska, nytt fönster) The Third High Precision Levelling of Sweden Brook I R
1979/8 (pdf, på engelska, nytt fönster) The Remeasurement of the Swedish National Triangulation Network – 2: Computations and Results Brook I R
1979/7 (pdf, på engelska, nytt fönster) The Remeasurement of the Swedish National Triangulation Network – 1: Organization, Instrumentation and Methods Brook I R
1979/1 Mean and Gaussian Curvatures of the Fennoscandian Postglacial Land Uplift Ekman M
1977/6 (pdf, nytt fönster) Kartprojektioner Ussisoo I
1977/5 Beräkning av geoidens rörelse i samband med den postglaciala landhöjningen i Fennoskandia / Postglacial Land Uplift in Fennoscandia and Movement of the Geoid (summary) Ekman M
1977/4 Undersökning av lutningsändringar i jordskorpan vid förkastningslinjer i södra Sverige 1974-1976 Ekman M
1977/3 En motsvarighet till 'Honkasalos term' vid astronomisk korrektion till precisionsavvägning och dess betydelse för studiet av medelvattenytan Ekman M
1977/2 (pdf, på engelska, nytt fönster) Adjustment of Large Geodetic Networks – Methods and Experiences Ussisoo I
1977/1 (pdf, på engelska, nytt fönster) Report on High Precision Gravimetry Brein R, Gerstenecker C, Kiviniemi A, Pettersson L