Lantmäteriets DOI-objekt

En digital object identifier (DOI) är en beständig identifierare för elektroniska objekt. Här hittar du mer information om Lantmäteriets objekt som har DOI.

Om DOI

DOI används främst för akademisk eller offentlig information, t.ex. tidskriftsartiklar, forskningsrapporter, dataset och publikationer.

DOI för ett objekt hålls oförändrad under objektets livstid och är oberoende av var objektet för till­fället lagras. Genom att referera till ett objekt med hjälp av dess DOI fås en mer stabil länk än om objektets webbadress (URL) används.

Lantmäteriets DOI-objekt

DOI-objekten beskrivs kortfattat på svenska och mer utförligt på engelska.