EuVeM2022

EuVeM2022 är ett tredimensionellt europeiskt hastighetsfält som är tillgängligt i olika format och referenssystem. Geodetiska hastighetsmodeller erhålls från GNSS-hastighetslösningar  (Global Navigation Satellite Systems) och är till hjälp vid övergång från internationella till nationella hastighetslösningar. Inom geodynamik kan sådana hastighetsmodeller också vara användbara vid uppskattning av s.k. strain rates och för att få en bättre bild av horisontella och vertikala deformationer inom den tektoniska plattan.

För att skapa hastighetsmodellen tillämpar vi en nyligen utökad metod för minsta kvadrat-kollokation på hastighetslösningen, som tar hänsyn till fördelningen av GNSS-stationer, observationsfel och effekten av kända plattgränser. Det sistnämnda görs för att undvika utjämning av hastigheter mellan närliggande tektoniska plattor.

Modellen finns i olika format: text, rutnätsfiler för Generic Mapping Tools (GMT) och NetCDF, kmz för Google Earth och shapefiler för GIS-applikationer.

DOI-objektet beskrivs mer utförligt på den engelska sidan.