Publikationer

Här har vi samlat nyare publikationer inom ämnesområdet geodesi.

För att göra det lättare att hitta i listan är den sorterad under några olika rubriker. Alla dokument kan laddas ner i form av pdf-dokument.

Många av dokumenten är tidigare publicerade i andra sammanhang.

Strategidokument

Titel Kommentar
GNSS positioning services of the future (pdf, på engelska, nytt fönster) Strategisk rapport som beskriver användare av och deras krav på framtida GNSS-positioneringstjänster och nationell geodetisk infrastruktur.
Lantmäteriets geodesistrategi 2018‑2025 (pdf, nytt fönster) Strategisk plan för Lantmäteriets geodesiverksamhet 2018‑2025
The Geodesy Strategy of Lantmäteriet 2018-2025 (pdf, på engelska, nytt fönster) Strategisk plan för Lantmäteriets geodesiverksamhet 2018‑2025

Referenssystem

Titel Författare Kommentar
Byte av höjdsystem i en kommun (pdf, nytt fönster) Per-Anders Olsson, Linda Alm  

GNSS, Swepos med mera

Titel Författare Kommentar
High-performance Real-Time GNSS Services (pdf, på engelska, nytt fönster) Jan Johansson et al. Report from the CLOSE III project
Testmätningar med nätverks-RTK (pdf, nytt fönster) Dan Norin  

Nationalrapporter NKG (aktiviteter i Sverige inom geodesi)

Titel Författare Kommentar
National Report of Sweden to the NKG General Assembly 2018 – geodetic activities in Sweden 2014‑2018 (pdf, på engelska, nytt fönster) Dan Norin, Anna B.O. Jensen, Mohammad Bagherbandi, Mehdi Eshagh Presented at the 18th General Meeting of the Nordic Geodetic Commission (NKG) in Helsinki, Finland, September 2018.

Nationalrapporter EUREF (aktiviteter i Sverige inom geodesi)

Titel Författare Kommentar
National Report of Sweden to the EUREF 2023 symposium – geodetic activities at Lantmäteriet (pdf, på engelska, nytt fönster) Edited by T. Kempe Presented at the Symposium of the IAG Sub-commission for Europe (EUREF) in Gothenburg, May 2023.
National Report of Sweden to the EUREF 2022 symposium – geodetic activities at Lantmäteriet (pdf, på engelska, nytt fönster) Edited by T. Kempe Presented at the Symposium of the IAG Sub-commission for Europe (EUREF), hosted from Zagreb, May 2022.
National Report of Sweden to the EUREF 2021 symposium – geodetic activities at Lantmäteriet (pdf, på engelska, nytt fönster) Edited by T. Kempe Presented at the Symposium of the IAG Sub-commission for Europe (EUREF), hosted from Ljubljana, May 2021.
National Report of Sweden to the EUREF 2019 symposium – geodetic activities at Lantmäteriet (pdf, på engelska, nytt fönster) Edited by T. Kempe Presented at the Symposium of the IAG Sub-commission for Europe (EUREF) in Tallinn, May 2019.

Reserapporter

Titel Författare
Reserapport från Intergeo 2022, Essen, Tyskland, 17‑20 oktober 2022 (pdf, nytt fönster) Karl Tirén
Reserapport från FIG-kongressen, Warszawa, Polen, 11-15 september 2022 (pdf, nytt fönster) Lars Jämtnäs
Reserapport från 27th IUGG General Assembly, Montreal, Canada, 8‑18 juli 2019 (pdf, nytt fönster) Jonas Ågren et al.
Reserapport från Intergeo 2019, Stuttgart, Tyskland, 17‑19 september 2019 (pdf, nytt fönster) Stefan Öberg, Peter Wiklund
Reserapport från EPN Analysis Centre Workshop, Warszawa, Polen, 16‑17 oktober, 2019 (pdf, nytt fönster) Tina Kempe et al.
Reserapport från 5th Symposium on Terrestrial Gravimetry – Static and Mobile Measurements (TG-SMM 2019) (pdf, nytt fönster) Per-Anders Olsson
Reserapport från EUREF-symposiet, Tallinn, Estland, maj 2019 (pdf, nytt fönster) Tina Kempe et al.
Report on ICG-13 Meeting, Xi'an, China, November 2018 (pdf, på engelska, nytt fönster) Mikael Lilje et al.
Reserapport från IGS workshop 2018, Wuhan, Kina, 29 oktober‑2 november 2018 (pdf, på engelska, nytt fönster) Tong Ning
Reserapport från NKG General Assembly 2018, 3‑6 september (pdf, nytt fönster) Bengt Eurenius, Martin Lidberg

Diverse

Titel Författare Kommentar
Tre länder möttes vid Treriksröset för att uppmärksamma restaureringen (pdf, nytt fönster) Dan Norin Artikel publicerad i SKMF:s tidskrift Sinus, 2022:3.
Best practice guidelines – enhancing the value of the surveyor (pdf, på engelska, nytt fönster) Lars Jämtnäs et al. Presented at the XXVII FIG Congress, Warsaw, Poland, September 2022.
Riksgränsöversyn med varierande fältarbete (pdf, nytt fönster) Dan Norin Artikel publicerad i SKMF:s tidskrift Sinus, 2021:4.
Sveriges riksgränser (pdf, nytt fönster) Dan Norin Artikel publicerad i SKMF:s tidskrift Sinus, 2020:3.