Publikationer

Här har vi samlat nyare publikationer inom ämnesområdet geodesi.

För att göra det lättare att hitta i listan är den sorterad under några olika rubriker. De flesta publikationer kan laddas ner i form av pdf-dokument.

Många av dokumenten är även publicerade i andra sammanhang.

Strategidokument

Titel Kommentar
GNSS positioning services of the future (pdf, på engelska, nytt fönster) Strategisk rapport som beskriver användare av och deras krav på framtida GNSS-positioneringstjänster och nationell geodetisk infrastruktur.
Lantmäteriets geodesistrategi 2018‑2025 (pdf, nytt fönster) Strategisk plan för Lantmäteriets geodesiverksamhet 2018‑2025.
The Geodesy Strategy of Lantmäteriet 2018-2025 (pdf, på engelska, nytt fönster) Strategisk plan för Lantmäteriets geodesiverksamhet 2018‑2025.

Referenssystem

Titel Författare Kommentar
A Comparison of Pointwise and Levelling Assisted Regional Realisations of IHRS with a Case Study over Sweden (på engelska, nytt fönster) Anders Alfredsson, Jonas Ågren, Per-Anders Olsson Publicerad i bokserien International Association of Geodesy Symposia, 2023.
NKG2020 transformation: An updated transformation between dynamic and static reference frames in the Nordic and Baltic countries (på engelska, nytt fönster) Pasi Häkli, Kristian Evers, Lotti Jivall, Tobias Nilsson et al. Publicerad i Journal of Geodetic Science, vol. 13, no. 1, 2023.
A first step towards a national realisation of the international height reference system in Sweden with a comparison to RH 2000 (på engelska, nytt fönster) Anders Alfredsson, Jonas Ågren Publicerad i Journal of Geodetic Science, vol. 13, no. 1, 2023.
Updated GNSS velocity solution in the Nordic and Baltic countries with a semi-automatic offset detection method (på engelska, nytt fönster) Sonja Lahtinen, Lotti Jivall, Pasi Häkli, Maaria Nordman Publicerad i GPS Solutions, vol. 26, 2022.
Advancing the Geodetic Infrastructure in Europe through EUREF (pdf, på engelska, nytt fönster) Martin Lidberg, Wolfgang Söhne, Karin Kollo Presented at FIG e-Working Week 2021.

GNSS, Swepos med mera

Titel Författare Kommentar
GNSS interference monitoring and detection based on the Swedish CORS network SWEPOS (på engelska, nytt fönster) Kibrom Ebuy Abraha, Anders Frisk, Peter Wiklund Publicerad i Journal of Geodetic Science, vol. 14, no. 1, 2024.
Network RTK Positioning for Automated Driving (NPAD) (pdf, på engelska, nytt fönster) Stefan Nord, James Tidd, Fredrik Gunnarsson, Samieh Alissa et al. Projektrapport
GNSS hardware biases in code and carrier observables (pdf, på engelska, nytt fönster) Martin Håkansson Doktorsavhandling

Nationalrapporter EUREF (aktiviteter i Sverige inom geodesi)

Titel Författare Kommentar
National Report of Sweden to the EUREF 2024 symposium – geodetic activities at Lantmäteriet (pdf, på engelska, nytt fönster) Edited by T. Kempe Presented at the Symposium of the IAG Sub-commission for Europe (EUREF) in Barcelona, June 2024.
National Report of Sweden to the EUREF 2023 symposium – geodetic activities at Lantmäteriet (pdf, på engelska, nytt fönster) Edited by T. Kempe Presented at the Symposium of the IAG Sub-commission for Europe (EUREF) in Gothenburg, May 2023.
National Report of Sweden to the EUREF 2022 symposium – geodetic activities at Lantmäteriet (pdf, på engelska, nytt fönster) Edited by T. Kempe Presented at the Symposium of the IAG Sub-commission for Europe (EUREF), hosted from Zagreb, May 2022.
National Report of Sweden to the EUREF 2021 symposium – geodetic activities at Lantmäteriet (pdf, på engelska, nytt fönster) Edited by T. Kempe Presented at the Symposium of the IAG Sub-commission for Europe (EUREF), hosted from Ljubljana, May 2021.

Reserapporter

Titel Författare Kommentar
Riksgränsen har fått en gedigen översyn (pdf, nytt fönster) Dan Norin Artikel publicerad i tidskriften Stadsbyggaren, nr 1 2024.
Tre länder möttes vid Treriksröset för att uppmärksamma restaureringen (pdf, nytt fönster) Dan Norin Artikel publicerad i SKMF:s tidskrift Sinus, 2022:3.
Best practice guidelines – enhancing the value of the surveyor (pdf, på engelska, nytt fönster) Lars Jämtnäs et al. Presented at the XXVII FIG Congress, Warsaw, Poland, September 2022.
HV-LSC-ex2: velocity field interpolation using extended least-squares collocation (på engelska, nytt fönster) Rebekka Steffen, Juliette Legrand, Jonas Ågren, Holger Steffen, Martin Lidberg Publicerad i Journal of Geodesy, vol. 96, 2022.
Riksgränsöversyn med varierande fältarbete (pdf, nytt fönster) Dan Norin Artikel publicerad i SKMF:s tidskrift Sinus, 2021:4.
Sveriges riksgränser (pdf, nytt fönster) Dan Norin Artikel publicerad i SKMF:s tidskrift Sinus, 2020:3.