Publikationer

Här har vi samlat nyare publikationer inom ämnesområdet geodesi.

För att göra det lättare att hitta i listan är den sorterad under några olika rubriker. De flesta publikationer kan laddas ner i form av pdf-dokument.

Många av dokumenten är även publicerade i andra sammanhang.

Strategidokument

Titel Kommentar
GNSS positioning services of the future (pdf, på engelska, nytt fönster) Strategisk rapport som beskriver användare av och deras krav på framtida GNSS-positioneringstjänster och nationell geodetisk infrastruktur.
Lantmäteriets geodesistrategi 2018‑2025 (pdf, nytt fönster) Strategisk plan för Lantmäteriets geodesiverksamhet 2018‑2025
The Geodesy Strategy of Lantmäteriet 2018-2025 (pdf, på engelska, nytt fönster) Strategisk plan för Lantmäteriets geodesiverksamhet 2018‑2025

Referenssystem

Titel Författare Kommentar
Updated GNSS velocity solution in the Nordic and Baltic countries with a semi-automatic offset detection method (på engelska, nytt fönster) Sonja Lahtinen, Lotti Jivall, Pasi Häkli, Maaria Nordman Publicerad i GPS Solutions, vol. 26, 2022.

Nationalrapporter EUREF (aktiviteter i Sverige inom geodesi)

Titel Författare Kommentar
National Report of Sweden to the EUREF 2023 symposium – geodetic activities at Lantmäteriet (pdf, på engelska, nytt fönster) Edited by T. Kempe Presented at the Symposium of the IAG Sub-commission for Europe (EUREF) in Gothenburg, May 2023.
National Report of Sweden to the EUREF 2022 symposium – geodetic activities at Lantmäteriet (pdf, på engelska, nytt fönster) Edited by T. Kempe Presented at the Symposium of the IAG Sub-commission for Europe (EUREF), hosted from Zagreb, May 2022.
National Report of Sweden to the EUREF 2021 symposium – geodetic activities at Lantmäteriet (pdf, på engelska, nytt fönster) Edited by T. Kempe Presented at the Symposium of the IAG Sub-commission for Europe (EUREF), hosted from Ljubljana, May 2021.

Reserapporter

Titel Författare Kommentar
Tre länder möttes vid Treriksröset för att uppmärksamma restaureringen (pdf, nytt fönster) Dan Norin Artikel publicerad i SKMF:s tidskrift Sinus, 2022:3.
Best practice guidelines – enhancing the value of the surveyor (pdf, på engelska, nytt fönster) Lars Jämtnäs et al. Presented at the XXVII FIG Congress, Warsaw, Poland, September 2022.
Riksgränsöversyn med varierande fältarbete (pdf, nytt fönster) Dan Norin Artikel publicerad i SKMF:s tidskrift Sinus, 2021:4.
Sveriges riksgränser (pdf, nytt fönster) Dan Norin Artikel publicerad i SKMF:s tidskrift Sinus, 2020:3.