Äldre publikationer

Här har vi samlat äldre publikationer inom geodesiområdet.

För att göra det lättare att hitta är publikationerna indelade i olika ämnesområden. De flesta publikationer kan laddas ner i form av pdf-dokument.

Många av dokumenten är också publicerade i andra sammanhang.

Strategidokument

Titel Kommentar
Geodesi 2010: Bilaga nyckelaktiviteter 2016‑2017 (pdf, nytt fönster) Uppdaterade nyckelaktiviteter och scenario för Geodesi 2010.
Geodesi 2010 (pdf, nytt fönster) Strategisk plan för Lantmäteriets geodesiverksamhet 2011‑2020
Geodesy 2010 (pdf, på engelska, nytt fönster) Strategisk plan för Lantmäteriets geodesiverksamhet 2011‑2020
Geodesi 2000 (pdf, nytt fönster) LMV-rapport 2001:1, Svensk geodesiverksamhet under kommande tioårsperiod

Referenssystem

Titel Författare Kommentar
Densification of the ITRF2014 position and velocity solution in the Nordic and Baltic countries (på engelska, nytt fönster) Sonja Lahtinen, Lotti Jivall, Pasi Häkli et al. Publicerad i tidskriften GPS Solutions, vol. 23, 2019.
Byte av höjdsystem i en kommun (pdf, nytt fönster) Per-Anders Olsson, Linda Alm  
Om SWEN17_RH2000 – den nya nationella geoidmodellen (pdf, nytt fönster) Tina Kempe, Jonas Ågren Artikel publicerad i SKMF:s tidskrift SINUS, 2018:1.
Sverige byter höjdsystem – kommunerna har en nyckelroll (pdf, nytt fönster) Lars E. Engberg  
On the Management of Reference Frames in Sweden (pdf, på engelska, nytt fönster) Christina Kempe et al. Presented at FIG Working Week, Christchurch, New Zealand, May 2016.
On the Transition to the New Swedish Height System RH 2000 (pdf, på engelska, nytt fönster) Christina Kempe et al. Presented at FIG XXV International Congress, Kuala Lumpur, Malaysia, June 2014.
RH 2000 – med korrekta höjder kan kostsamma misstag undvikas (pdf, nytt fönster)
Byta höjdsystem till RH 2000? (pdf, nytt fönster) Ebba Löndahl Åkerman, Lars E. Engberg Artikel publicerad i SKMF:s tidskrift SINUS, 2013:2
Relative gravity measurements on the ice of Lake Vänern (pdf, på engelska, nytt fönster) Lars E Engberg et al. Presented at the Symposium of the IAG Sub-commission for Europe (EUREF) in Chisinau, May 2011.
The Process of changing from Local Systems into SWEREF 99 – A Challenge for Lantmäteriet and a Great Step for the Municipalities (pdf, på engelska, nytt fönster) Anders Alfredsson et al. Presented at the 16th General Meeting of the Nordic Geodetic Commission (NKG) in Sundvollen, Norway, September 2010.
The NKG 2008 Campaign – transformation results (pdf, på engelska, nytt fönster) Martin Lidberg et al. Presented at the 16th General Meeting of the Nordic Geodetic Commission (NKG) in Sundvollen, Norway, September 2010.
The Process of changing from Local Systems into SWEREF 99 – A Challenge for Lantmäteriet and a Great Step for the Municipalities (pdf, på engelska, nytt fönster) Christina Kempe et al. Presented at the Symposium of the IAG Sub-commission for Europe (EUREF) in Gävle, June 2010.
Is There a Need of Marked Points in Modern Geodetic Infrastructure? (pdf, på engelska, nytt fönster) Lars E Engberg et al. Presented at FIG XXIV International Congress, Sydney, Australia, April 11-16, 2010.
Införande av SWEREF 99 i kommuner och myndigheter (pdf, nytt fönster) Tina Kempe Artikel publicerad i SKMF:s tidskrift SINUS, 2009:3.
One Year with Our Absolute Gravimeter (pdf, på engelska, nytt fönster) Mikael Lilje et al. Presented at FIG Working Week 2008, Stockholm, Sweden, June 14-19, 2008.
Advantages when Changing to a Nationwide Reference System – Experiences from Umeå, a Municipality in Northern Sweden (pdf, på engelska, nytt fönster) Kerstin Hegner, Lars E Engberg Presented at FIG Working Week 2008, Stockholm, Sweden, June 14-19, 2008.
NGOS, the Nordic Geodetic Observing System (pdf, på engelska, nytt fönster) Mikael Lilje et al. Presented at FIG Working Week 2008, Stockholm, Sweden, June 14-19, 2008.
Byte av referenssystem inom en kommun (pdf, nytt fönster) Lars E Engberg, Mikael Lilje Artikel publicerad i Kartografiska Sällskapets tidskrift Kart- & Bildteknik, 2008:3, sid 32-33.
Lantmäteriets funderingar kring de kommunala stomnäten (pdf, nytt fönster) Bengt Andersson Presenterad på MätKart 2008, Lund, 21-23 maj 2008.
Projektsammanfattning av RIX 95 samt Lantmäteriets officiella transformationer (pdf, nytt fönster) Bengt Andersson Presenterad på MätKart 2007, Uppsala, 9-11 maj 2007.
Lantmäteriets arbete med kommunala plan- och höjdsystem (pdf, nytt fönster) Christina Kempe, Per-Ola Eriksson Presenterad på MätKart 2007, Uppsala, 9-11 maj 2007.
The New Swedish Height System RH 2000 and Geoid Model SWEN 05LR (pdf, på engelska, nytt fönster) Runar Svensson et al. Presented at FIG XXIII International Congress, Munich, Germany, October 8-13, 2006.
Direct Projection – An Efficient Approach for Datum Transformation of Plane Co-ordinates (pdf, på engelska, nytt fönster) Lars E Engberg, Mikael Lilje Presented at FIG XXIII International Congress, Munich, Germany, October 8-13, 2006.
Digital Geodetic Archive (pdf, på engelska, nytt fönster) Anders Alfredsson, Mikael Lilje Presented at FIG XXIII International Congress, Munich, Germany, October 8-13, 2006.
Correction Model to Rectify Distorted Co-ordinate Systems (pdf, på engelska, nytt fönster) Christina Kempe et al. Presented at FIG XXIII International Congress, Munich, Germany, October 8-13, 2006.
Changing the geodetic infrastructure (pdf, på engelska, nytt fönster) Mikael Lilje Presented at FIG Working Week 2004, Athens, Greece, May 22-27, 2004.
A New Co-ordinate system for Sweden (pdf, på engelska, nytt fönster) Lars E Engberg et al. Presented at the 14th General Meeting of the Nordic Geodetic Commission (NKG) in Espoo, Finland, October 1-5, 2002.
Considerations and National Preparation for the use of the Global Reference Frame in Sweden (pdf, på engelska, nytt fönster) Mikael Lilje Presented at FIG Seminar on Mediterranean Surveyors in the new Millennium, Malta, September 18-21, 2000.

GNSS, Swepos med mera

Titel Författare Kommentar
High-performance Real-Time GNSS Services (pdf, på engelska, nytt fönster) Jan Johansson et al. Report from the CLOSE III project
Testmätningar med nätverks-RTK (pdf, nytt fönster) Dan Norin  
Galileos utveckling till att bli en del av praktisk GNSS-användning (pdf, nytt fönster) Dan Norin Artikel publicerad i SKMF:s tidskrift SINUS, 2018:1.
Lantmäteriets testmätningar med RTK och Galileo i SWEPOS fram till januari 2017 (pdf, nytt fönster) Stefan Öberg et al.  
Ionospheric Effects on Network-RTK (pdf, på engelska, nytt fönster) Ragne Emardson et al. Report from the CLOSE II project
Measurement accuracy in Network-RTK (pdf, på engelska, nytt fönster) Ragne Emardson et al. Report from the CLOSE I project
Station Calibration of the SWEPOS GNSS Network (pdf, på engelska, nytt fönster) Martin Lidberg et al. Presented at FIG Working Week, Christchurch, New Zealand, May 2016.
The Use of GNSS in Sweden and the National CORS Network SWEPOS (pdf, på engelska, nytt fönster) Mikael Lilje et al. Presented at FIG XXV International Congress, Kuala Lumpur, Malaysia, June 2014.
Test of RTCM Version 3.1 Network RTK Correction Messages (MAC) in the Field and on Board a Ship for Uninterrupted Navigation (pdf, på engelska, nytt fönster) Dan Norin et al. Presented at ION GNSS 2012, Nashville, Tennessee, USA, September 17-21, 2012.
Station Calibration of the SWEPOS Network (pdf, på engelska, nytt fönster) Per Jarlemark et al. Presented at the Symposium of the IAG Sub-commission for Europe (EUREF) in Paris, June 2012.
Evaluation of Environmental Stresses on GNSS-Monuments (pdf, på engelska, nytt fönster) Wolfgang Matthias Lehner Examensarbete vid Technische Universität Wien & Chalmers tekniska högskola 2011.
Processing of the NKG 2008 Campaign (pdf, på engelska, nytt fönster) Lotti Jivall et al. Presented at the 16th General Meeting of the Nordic Geodetic Commission (NKG) in Sundvollen, Norway, September 2010.
Improving RTK positioning with SWEPOS – lessons from theory and practice (pdf, på engelska, nytt fönster) Johan Sunna et al. Presented at the 16th General Meeting of the Nordic Geodetic Commission (NKG) in Sundvollen, Norway, September 2010.
Swedish User Guidelines for Network RTK (pdf, på engelska, nytt fönster) Robert Odolinski Presented at the 16th General Meeting of the Nordic Geodetic Commission (NKG) in Sundvollen, Norway, September 2010.
Station Calibration of the SWEPOS Network (pdf, på engelska, nytt fönster) Tina Kempe et al. Presented at the 16th General Meeting of the Nordic Geodetic Commission (NKG) in Sundvollen, Norway, September 2010.
Quality Assessment of Network-RTK of the SWEPOS Network of Permanent GNSS Stations (pdf, på engelska, nytt fönster) Lars Jämtnäs et al. Presented at FIG XXIV International Congress, Sydney, Australia, April 11-16, 2010.
Swedish User Guidelines for Network RTK (pdf, på engelska, nytt fönster) Robert Odolinski Presented at FIG XXIV International Congress, Sydney, Australia, April 11-16, 2010.
Checklista för nätverks-RTK (pdf, nytt fönster) Robert Odolinski Särtryck ur LMV-rapport 2010:3, Checklista för nätverks-RTK
Checklista för anslutning av lokala höjdnät till RH 2000 med GNSS-stommätning (pdf, nytt fönster) P-O Eriksson (ed.) Särtryck av Appendix 1 ur LMV-rapport 2010:5, Anslutning av lokala höjdnät till RH 2000 med GNSS-stommätning
Checklista för höjdmätning mot SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst (pdf, nytt fönster) P-O Eriksson (ed.) Särtryck av Appendix 3 ur LMV-rapport 2010:4, Höjdmätning med GNSS - vägledning för olika mätsituationer
Checklista för punktbestämning i RH 2000 – Statisk GNSS-mätning mot SWEPOS (pdf, nytt fönster) P-O Eriksson (ed.) Särtryck av Appendix 2 ur LMV-rapport 2010:4, Höjdmätning med GNSS - vägledning för olika mätsituationer
Checklista för etablering av punkter i RH 2000 genom stomnätsmätning med statisk GNSS-teknik (pdf, nytt fönster) P-O Eriksson (ed.) Särtryck av Appendix 1 ur LMV-rapport 2010:4, Höjdmätning med GNSS - vägledning för olika mätsituationer
Practical Evolution of RTCM Network RTK Messages in the SWEPOS Network (pdf, på engelska, nytt fönster) Dan Norin et al. Presented at ION ITM 2009, Anaheim, California, USA, January 26-28, 2009.
30 år sedan den första GPS-satelliten och systemet lever vidare (pdf, nytt fönster) Dan Norin Artikel publicerad i Kartografiska Sällskapets tidskrift Kart- & Bildteknik, 2008:3, sid 10-13.
SWEPOS and its GNSS-based Positioning Services (pdf, på engelska, nytt fönster) Dan Norin et al. Presented at FIG Working Week 2008, Stockholm, Sweden, June 14-19, 2008.
Satellitsystem för kartläggning och dess status (pdf, nytt fönster) Dan Norin Artikel publicerad i Kartografiska Sällskapets tidskrift Kart- & Bildteknik, 2007:3, sid 13-19.
SWEPOS Positioning Services – status, applications and experiences (pdf, på engelska, nytt fönster) Bo Jonsson et al. Presented at FIG XXIII International Congress, Munich, Germany, October 8-13, 2006.
Processing of the NKG 2003 GPS Campaign (pdf, på engelska, nytt fönster) Lotti jivall et al. Presented at the 15th General Meeting of the Nordic Geodetic Commission (NKG) in Copenhagen, Denmark, May 29-June 2, 2006.
RTK-teknikens utveckling (pdf, nytt fönster) Dan Norin Artikel presenterad i Kartografiska Sällskapets tidskrift Kart- & Bildteknik, 2005:4, sid 6-9.
SWEPOS Network-RTK Services, status, applications and experiences (pdf, på engelska, nytt fönster) Bo Jonsson et al. Presented at ION GPS/GNSS 2003, 9-12 September, 2003, Portland, Oregon, U.S.
Some experiences of Network-RTK in the SWEPOS network (pdf, på engelska, nytt fönster) Peter Wiklund et al. Presented at the 14th General Meeting of the Nordic Geodetic Commission (NKG) in Espoo, Finland, October 1-5, 2002.
SWEPOS Automated Processing Service (pdf, på engelska, nytt fönster) Tina Kempe, Lotti Jivall Presented at the 14th General Meeting of the Nordic Geodetic Commission (NKG) in Espoo, Finland, October 1-5, 2002.
Daily Static Monitoring of the SWEPOS-stations (pdf, på engelska, nytt fönster) Lotti Jivall Presented at the 14th General Meeting of the Nordic Geodetic Commission (NKG) in Espoo, Finland, October 1-5, 2002.
Activity Report from the NKG EPN Analysis Center for the period 1998-2002 (pdf, på engelska, nytt fönster) Lotti Jivall Presented at the 14th General Meeting of the Nordic Geodetic Commission (NKG) in Espoo, Finland, October 1-5, 2002.
SWEPOS – The Swedish network of permanent GPS reference stations (status February 2001) (pdf, på engelska, nytt fönster) Christina Lilje et al. Presented at FIG Working Week 2001, Seoul, Korea 6-11 May 2001.

Nationalrapporter NKG (aktiviteter i Sverige inom geodesi)

Titel Författare Kommentar
National Report of Sweden to the NKG General Assembly 2018 – geodetic activities in Sweden 2014‑2018 (pdf, på engelska, nytt fönster) Dan Norin, Anna B.O. Jensen, Mohammad Bagherbandi, Mehdi Eshagh Presented at the 18th General Meeting of the Nordic Geodetic Commission (NKG) in Helsinki, Finland, September 2018.
National Report of Sweden to the NKG General Assembly 2014 – geodetic activities in Sweden 2010‑2014 (pdf, på engelska, nytt fönster) Dan Norin, Jan M Johansson, S-G Mårtensson, Mehdi Eshagh Presented at the 17th General Meeting of the Nordic Geodetic Commission (NKG) in Göteborg, Sweden, September 2014.
National Report of Sweden to the NKG General Assembly 2010 – geodetic activities in Sweden 2006-2010 (pdf, på engelska, nytt fönster) Dan Norin, Lars E Sjöberg, Jan M Johansson Presented at the 16th General Meeting of the Nordic Geodetic Commission (NKG) in Sundvollen, Norway, September 2010.
Geodetic activities in Sweden 2002-2006 (pdf, på engelska, nytt fönster) Dan Norin (ed.) Presented at the 15th General Meeting of the Nordic Geodetic Commission (NKG) in Copenhagen, May 2006.
Geodetic activities in Sweden 1998-2002 (pdf, på engelska, nytt fönster) Dan Norin (ed.) Presented at the 14th General Meeting of the Nordic Geodetic Commission (NKG) in Espoo, Finland, October 2002.

Nationalrapporter EUREF (aktiviteter i Sverige inom geodesi)

Titel Författare Kommentar
National Report of Sweden to the EUREF 2019 symposium – geodetic activities at Lantmäteriet (pdf, på engelska, nytt fönster) Edited by T. Kempe Presented at the Symposium of the IAG Sub-commission for Europe (EUREF) in Tallinn, May 2019.
National Report of Sweden to the EUREF 2018 symposium – geodetic activities at Lantmäteriet (pdf, på engelska, nytt fönster) Edited by C. Lilje Presented at the Symposium of the IAG Sub-commission for Europe (EUREF) in Amsterdam, June 2018.
National Report of Sweden to the EUREF 2017 symposium – geodetic activities at Lantmäteriet (pdf, på engelska, nytt fönster) Edited by C. Kempe Presented at the Symposium of the IAG Sub-commission for Europe (EUREF) in Wroclaw, May 2017.
National Report of Sweden to the EUREF 2016 symposium – geodetic activities at Lantmäteriet (pdf, på engelska, nytt fönster) Edited by L. Jivall Presented at the Symposium of the IAG Sub-commission for Europe (EUREF) in San Sebastian, May 2016.
National Report of Sweden to the EUREF 2015 symposium – geodetic activities at Lantmäteriet (pdf, på engelska, nytt fönster) Edited by D. Norin Presented at the Symposium of the IAG Sub-commission for Europe (EUREF) in Leipzig, June 2015.
National Report of Sweden to the EUREF 2014 symposium – geodetic activities at Lantmäteriet (pdf, på engelska, nytt fönster) Edited by C. Kempe Presented at the Symposium of the IAG Sub-commission for Europe (EUREF) in Vilnius, June 2014.
National Report of Sweden to the EUREF 2013 symposium – geodetic activities at Lantmäteriet (pdf, på engelska, nytt fönster) Edited by C. Kempe Presented at the Symposium of the IAG Sub-commission for Europe (EUREF) in Budapest, May 2013.
National Report of Sweden to the EUREF 2012 symposium – geodetic activities at Lantmäteriet (pdf, på engelska, nytt fönster) Edited by Lotti Jivall Presented at the Symposium of the IAG Sub-commission for Europe (EUREF) in Paris, June 2012.
National Report of Sweden to the EUREF 2011 symposium – geodetic activities at Lantmäteriet (pdf, på engelska, nytt fönster) Edited by L.E. Engberg Presented at the Symposium of the IAG Sub-commission for Europe (EUREF) in Chisinau, May 2011.
National Report of Sweden to the EUREF 2010 symposium – geodetic activities at Lantmäteriet (pdf, på engelska, nytt fönster) Edited by L.E. Engberg Presented at the Symposium of the IAG Sub-commission for Europe (EUREF) in Gävle, June 2010.
National Report of Sweden to the EUREF 2009 symposium – geodetic activities at Lantmäteriet (pdf, på engelska, nytt fönster) Edited by L.E. Engberg Presented at the Symposium of the IAG Sub-commission for Europe (EUREF) in Florence, May 2009.
Geodetic activities at the Lantmäteriet (pdf, på engelska, nytt fönster) Edited by Dan Norin Presented at the Symposium of the IAG Sub-commission for Europe (EUREF) in Brussels, June 2008.
Geodetic activities at the Lantmäteriet (pdf, på engelska, nytt fönster) Edited by Clas-Göran Persson Presented at the Symposium of the IAG Sub-commission for Europe (EUREF) in London, June 2007.
Geodetic activities at the National Land Survey of Sweden (pdf, på engelska, nytt fönster) Edited by Mikael Lilje Presented at the Symposium of the IAG Sub-commission for Europe (EUREF) in Riga, June 2006.
Geodetic activities at the National Land Survey of Sweden (pdf, på engelska, nytt fönster) Edited by Lotti Jivall Presented at the Symposium of the IAG Sub-commission for Europe (EUREF) in Vienna, June 2005.
Geodetic activities at the National Land Survey of Sweden (pdf, på engelska, nytt fönster) Edited by Dan Norin Presented at the Symposium of the IAG Sub-commission for Europe (EUREF) in Bratislava, June 2004.
Geodetic activities at the National Land Survey of Sweden (pdf, på engelska, nytt fönster) Edited by Lotti Jivall Presented at the Symposium of the IAG Sub-commission for Europe (EUREF) in Toledo, June 2003.
Geodetic activities at the National Land Survey of Sweden (pdf, på engelska, nytt fönster) Edited by Lotti Jivall Presented at the Symposium of the IAG Sub-commission for Europe (EUREF) in Ponta Del Gada, June 2002.
Geodetic activities at the National Land Survey of Sweden (pdf, på engelska, nytt fönster) Edited by Lotti Jivall Presented at the Symposium of the IAG Sub-commission for Europe (EUREF) in Dubrovnik, May 2001.
Geodetic activities at the National Land Survey of Sweden (pdf, på engelska, nytt fönster) Edited by Lotti Jivall Presented at the Symposium of the IAG Sub-commission for Europe (EUREF) in Tromsø, June 2000.
Geodetic activities at the National Land Survey of Sweden (pdf, på engelska, nytt fönster) Edited by Lotti Jivall Presented at the Symposium of the IAG Sub-commission for Europe (EUREF) in Prague, June 1999.

Reserapporter

Titel Författare
Reserapport från 27th IUGG General Assembly, Montreal, Canada, 8‑18 juli 2019 (pdf, nytt fönster) Jonas Ågren et al.
Reserapport från Intergeo 2019, Stuttgart, Tyskland, 17‑19 september 2019 (pdf, nytt fönster) Stefan Öberg, Peter Wiklund
Reserapport från EPN Analysis Centre Workshop, Warszawa, Polen, 16‑17 oktober, 2019 (pdf, nytt fönster) Tina Kempe et al.
Reserapport från 5th Symposium on Terrestrial Gravimetry – Static and Mobile Measurements (TG-SMM 2019) (pdf, nytt fönster) Per-Anders Olsson
Reserapport från EUREF-symposiet, Tallinn, Estland, maj 2019 (pdf, nytt fönster) Tina Kempe et al.
Report on ICG-13 Meeting, Xi'an, China, November 2018 (pdf, på engelska, nytt fönster) Mikael Lilje et al.
Reserapport från IGS workshop 2018, Wuhan, Kina, 29 oktober‑2 november 2018 (pdf, på engelska, nytt fönster) Tong Ning
Reserapport från NKG General Assembly 2018, 3‑6 september (pdf, nytt fönster) Bengt Eurenius, Martin Lidberg
Reserapport från 8:e mötet i Struve Geodetic Arc Coordinating Committee, St Petersburg, Ryssland, 12‑14 september 2018 (pdf, nytt fönster) Dan Norin
Reserapport från EUREF-symposiet, Amsterdam, Nederländerna, juni 2018 (pdf, nytt fönster) Lotti Jivall et al.
Reserapport från CGSIC:s 57:e möte vid ION GNSS+, Portland, Oregon, USA, 25‑29 september 2017 (pdf, nytt fönster) Mattias Eriksson
Reserapport från Geodesi- och hydrografidagene, Sundvollen, Norge, 15‑16 november 2017 (pdf, nytt fönster) Anders Alfredsson
Reserapport från Intergeo 2017, Berlin, Tyskland, 26‑28 september 2017 (pdf, nytt fönster) Dan Norin
Reserapport från EUREF Analysis Centre Workshop, Bryssel, Belgien, 25‑26 oktober 2017 (pdf, nytt fönster) Tina Kempe, Martin Lidberg
Reserapport från FIG Working Week, Helsingfors, Finland, 29 maj‑2 juni 2017 (pdf, nytt fönster) Bengt Eurenius et al.
Reserapport från EUREF-symposiet, Wroclaw, Polen, maj 2017 (pdf, nytt fönster) Lotti Jivall et al.
Report on the Eleventh Meeting of the International Committe on Global Navigation Systems (ICG-11), Sochi, Russia, November 2016 (pdf, på engelska, nytt fönster) Mikael Lilje
Reserapport från CGSIC:s 56:e möte vid ION GNSS+ 2016, Portland, Oregon, USA, 12‑16 september 2016 (pdf, nytt fönster) Anders Alfredsson
Reserapport från INTERGEO 2016, Hamburg, Tyskland, oktober 2016 (pdf, nytt fönster) Stefan Öberg et al.
Reserapport från IAG Commission 4 Symposium, Wroclaw, Polen, september 2016 (pdf, nytt fönster) Bengt Eurenius
Reserapport från EUREF-symposiet, San Sebastian, Spanien, maj 2016 (pdf, nytt fönster) Lotti Jivall, Martin Lidberg
Reserapport från FIG Working Week, Christchurch, Nya Zeeland, maj 2016 (pdf, nytt fönster) Tina Kempe et al.
Reserapport från EUREF Analysis Centre Workshop, Bern, Schweiz, 14‑15 oktober 2015 (pdf, nytt fönster) Lotti Jivall et al.
Reserapport från IGS Workshop on GNSS Biases, Bern, Schweiz, 5‑6 november 2015 (pdf, nytt fönster) Martin Håkansson, Mattias Eriksson
Reserapport från CGSIC:s 55:e möte vid ION GNSS+ 2015, Tampa, Florida, USA, 14‑18 september 2015 (pdf, nytt fönster) Erik Katrin
Reserapport från FIG Working Week, Sofia, maj 2015 (pdf, nytt fönster) Tina Kempe, Mikael Lilje
Reserapport från CGSIC:s 54:e möte vid ION GNSS+ 2014, Tampa, Florida, USA, 8‑12 september 2014 (pdf, nytt fönster) Dan Norin
Reserapport The Ninth Meeting of the International Committee on Global Navigation Satellite Systems (ICG-9) (pdf, nytt fönster) Mikael Lilje
Reserapport från 6:e mötet i Struve Geodetic Arc Coordinating Committee, Vilnius, Litauen, 7‑8 oktober 2014 (pdf, nytt fönster) Dan Norin
Reserapport från NKG General Assembly 2014, 1‑4 september (pdf, nytt fönster) Mikael Lilje et al.
Reserapport från FIG XXV International Congress, juni 2014 (pdf, nytt fönster) Mikael Lilje et al.
Reserapport från CGSIC:s 53:e möte, 2013 (pdf, nytt fönster) Peter Wiklund
Reserapport från The Eighth Meeting of the International Committee on GNSS (ICG-8) (pdf, nytt fönster) Mikael Lilje
Reserapport från The Seventh Meeting of the International Committee on GNSS (ICG-7) (pdf, nytt fönster) Mikael Lilje
Reserapport från CGSIC:s 52:a möte, 2012 (pdf, nytt fönster) Dan Norin
Reserapport från det 5:e mötet i Struve Geodetic Arc Coordinating Committee, Oshmyany, Vitryssland, 4 juli 2012 (pdf, nytt fönster) Dan Norin
Reserapport från CGSIC:s 51:a möte, 2011 (pdf, nytt fönster) Dan Norin
Reserapport från CGSIC:s 50:e möte, 2010 (pdf, nytt fönster) Stefan Öberg
Reserapport från NKG General Assembly 2010, 27-30 september (pdf, nytt fönster) Dan Norin et al.
Reserapport från FIG XXIV International Congress, april 2010 (pdf, nytt fönster) Lars E Engberg et al.
Reserapport från CGSIC:s 49:e möte, 2009 (pdf, nytt fönster) Andreas Engfeldt
Reserapport från CGSIC:s 48:e möte, 2008 (pdf, nytt fönster) Tina Kempe
Reserapport från CGSIC:s 47:e möte, 2007 (pdf, nytt fönster) Dan Norin
Reserapport från CGSIC:s 46:e möte, 2006 (pdf, nytt fönster) Dan Norin
Reserapport från NKG General Assembly 2006 (pdf, nytt fönster) Anders Olsson
Reserapport från CGSIC:s 45:e möte, 2005 (pdf, nytt fönster) Tina Kempe

Riksavvägningen

Titel Författare Kommentar
Kvalitetssäkring av riksavvägningsdata och förberedelser för införandet av ett nytt nationellt höjdsystem (pdf, nytt fönster) Mikael Lilje et al. Presented at the FIG XXII International Congress, Washington D.C., USA, April 19-26 2002.
Levelling over the Öresund bridge at the millimetre level (pdf, på engelska, nytt fönster) Jean-Marie Becker Presented at the FIG XXII International Congress, Washington D.C., USA, April 19-26 2002.
The production line used in the third precise levelling of Sweden (pdf, på engelska, nytt fönster) Mikael Lilje, Per-Ola Eriksson Presented at the IAG symposium on Vertical Reference Systems, Cartagena, Colombia, 20-23 february 2001.
Tredje precisionsavvägningen (pdf, nytt fönster) Mikael Lilje Artikel publicerad i SKMF:s tidskrift SINUS, 1998:4.

Diverse

Titel Författare Kommentar
Struves meridianbåge (pdf, nytt fönster) Dan Norin Informationsbroschyr om världsarvet Struves meridianbåge, juni 2015.
HMK – Swedish Handbook in Surveying and Mapping (pdf, på engelska, nytt fönster) Anders Alfredsson et al. Presented at FIG XXV International Congress, Kuala Lumpur, Malaysia, June 2014.
Checklista för etablering av fri station (pdf, nytt fönster) Clas-Göran Persson  
God mätsed eller 'Hur man utnyttjar tidigare generationers samlade erfarenheter' (pdf, nytt fönster) Lars E Engberg, Clas-Göran Persson Artikel publicerad i SKMF:s tidskrift SINUS, 2010:1.
GUM, en guide för att uttrycka mätosäkerhet (pdf, nytt fönster) Clas-Göran Persson Artikel publicerad i SKMF:s tidskrift SINUS, 2010:1.
Lantmäteriets Geodetiska Arkiv och dess tillgänglighet via Internet (pdf, nytt fönster) Mikael Lilje Artikel publicerad i SKMF:s tidskrift SINUS, 2008:1.
Vad är rätt och vad är fel? (pdf, nytt fönster) Mikael Lilje Artikel om felteori publicerad i SKMF:s tidskrift SINUS, 2004:3.