Activity Report: Contributions from Lantmäteriet to the InSAR-Sweden Project

Det här är en rapport i Lantmäteriets rapportserie, som ger en kort introduktion till kubhörnreflektorer för SAR (Synthetic Aperture Radar) och tillämpningar av dem. Rapporten beskriver framstegen med att installera sådana reflektorer i Sverige.

Rapporten presenterar preliminära resultat från dataanalysen. Vidare jämförs resultat från projektet InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar) Sweden med resultat från InSAR-baserade studier i Uppsala och Gävle.

DOI-objektet beskrivs mer utförligt på den engelska sidan.