Geodetic activities in Sweden 2018-2022

Det här är en rapport i Lantmäteriets rapportserie, som beskriver geodesirelaterade aktiviteter vid Lantmäteriet och universitet och högskolor i Sverige under åren 2018–2022.

Rapporten presenterades vid Nordiska kommissionen för geodesis (NKG) 19:e generalförsamling i Köpenhamn, Danmark, 5–8 september 2022.

DOI-objektet beskrivs mer utförligt på den engelska sidan.