EPOS horizontal strain rates – preliminary version

Lantmäteriet beräknar s.k. "strain rates" baserat på GNSS-hastigheter. Inom geovetenskaperna avser begreppet strain rates vanligen deformationsförändringar i jordskorpan, som kan beräknas baserat på GNSS-hastigheter, d.v.s. skillnader i positionsförändringar över tid för ett antal permanenta GNSS-stationer.

European Plate Observing System (EPOS) är en internationell, långsiktig och öppet tillgänglig digital infrastruktur för att stödja tillgång till och användning av europeiska geovetenskapliga data, produkter och resurser. Lantmäteriet är ett analyscenter inom EPOS Thematic Core Service (TCS) "GNSS Data and Products". 

Den här strain rate-produkten är den första, preliminära versionen av horisontella strain rates som Lantmäteriet beräknat för EPOS.

DOI-objektet beskrivs mer utförligt på den engelska sidan.