Swepos RINEX-data

Swepos är det nationella nätet av permanenta referensstationer för GNSS, som drivs av Lantmäteriet. Datasetet innehåller observationer från Swepos-nätet.

DOI-objektet Swepos RINEX-data består av dagliga filer som innehåller GNSS-observationer från de permanenta stationerna. Från 1993 och framåt finns data i RINEX 2-format, medan RINEX 3-filer finns från 2016 och framåt.

DOI-objektet beskrivs mer utförligt på den engelska sidan.