Beräkna meridiankonvergens

Beräkna meridiankonvergensen för svenska kartor. Koordinater i anges antingen i SWEREF 99 TM eller någon av de tolv lokala SWEREF 99-projektionerna.

Om meridiankonvergens

Illustration av begreppet meridiankonvergens samt förhållandet mellan sant norr och kartnorr.
Klicka på bilden för att se den större.

Med meridiankonvergens i en punkt, menar vi vinkelskillnaden mellan "kartnorr" (eller koordinatnorr), det vill säga rakt uppåt på kartan (längs koordinatsystemets N-axel) och den sanna nordriktningen, det vill säga meridianens riktning i punkten. Den räknas positiv då kartnorr avviker till höger om meridiannorr, negativ då kartnorr avviker åt vänster (se bild). Meridiankonvergensen (som brukar betecknas med c) är alltså knuten till en viss kartprojektion och har ett visst värde i varje punkt på kartan.

Vid noggrann orientering med hjälp av en kompass är det den sanna nordriktningen man tar ut sin kurs mot. Det bör dock observeras att man då också bör korrigera för kompassens missvisning (magnetisk deklination), som uppkommer eftersom de magnetiska och geografiska nordpolerna inte sammanfaller. SGU har mer information om missvisning på sin webbplats (nytt fönster).

SWEREF 99-projektionerna använder kartprojektionen transversal Mercator, vilket innebär att meridianerna konvergerar bågformigt in mot medelmeridianen norrut. För SWEREF 99 TM ligger medelmeridianen 15 grader öster om Greenwich, vilket är ungefär mitt i Sverige.

Beräkna meridiankonvergensen

Ange koordinater i SWEREF 99 TM eller någon av de tolv lokala projektionszonerna för SWEREF 99 (SWEREF 99 dd mm).

Från-system: