Polcirkelberäkning

Polcirkeln är en parallellcirkel ungefär på latituden 66°33'N, men den rör sig. Här kan du beräkna polcirkelns läge för ett visst år. 

Beskrivning

Beräkningsprogrammet, med kraftigt förenklade formler, kan användas för att få fram latituden för polcirkeln ett visst år. Fyll i årtal och beräkna. 

Observera att ingen hänsyn tas till att rörelsen vänder tillbaka, vilket gör att beräkningen inte är giltig för en obegränsad tidsperiod. Den är dock användbar för hundratals år framåt och bakåt. Mer information om polcirkeln (pdf, nytt fönster).

Beräkna polcirkelns läge