Beräkna geoidhöjd

Beräkna geoidhöjden med geoidmodellerna SWEN17_RH2000 och SWEN17_RH70.

Om geoiden

Idag blir det allt vanligare att satellitteknik används för att bestämma positionen. De höjder som då fås är uttryckta relativt en referensellipsoid. Mer information om jordellipsoiden (pdf, nytt fönster).

För att överföra höjden över ellipsoiden, h, till höjden över havet, H, måste separationen mellan dessa ytor vara känd, den så kallade geoidhöjden N; se figuren och formeln nedan.

Illustration av förhållandet mellan de tre referensytorna jordytan, geoiden och ellipsoiden.

h = H + N

SWEN17_RH2000 är en geoidmodell som är anpassad till SWEREF 99 och höjdsystemet RH 2000. SWEN17_RH70 är motsvarande modell för överräkning mellan SWEREF 99 och det äldre höjdsystemet RH 70. Läs mer om geoiden.

Beräkna geoidhöjden

Ange latitud och longitud i SWEREF 99 för att beräkna geoidhöjden. Latitud och longitud anges som decimala grader (dd.ddd...), grader och minuter (dd mm.mmm...) eller som grader minuter och sekunder (dd mm ss.sss...); alla med eventuella decimaler.