Geoidmodeller

Här finner du de nationella geoidmodellerna för RH 2000 och RH 70 för nedladdning.

Mer information om geoidmodeller kan hittas under sidorna om geoiden.

SWEN17_RH2000

SWEN17_RH2000 är en geoidmodell för övergång mellan höjder över ellipsoiden i SWEREF 99 och höjder över havet i RH 2000. Modellen är baserad på en gravimetrisk geoidmodell och restfelskorrektioner från punkter inmätta i både SWEREF 99 och RH 2000. Hänsyn har tagits till landhöjningen mellan referensepoken för SWEREF 99, som är 1999.5, och referensepoken för RH 2000, som är 2000.0.

Standardosäkerheten för en geoidhöjd ur SWEN17_RH2000 har skattats till 8–10 mm på fastlandet, Öland och Gotland, med undantag av ett fåtal områden där osäkerheten är större. Det gäller längst upp i norr nära gränsen mot Norge och i Vättern (standardosäkerhet ca 2–3 cm) och de allra högsta fjällen i nordväst, beroende på att det är svårare att modellera en gravimetrisk modell i bergsområden (standardosäkerhet ca 2–4 cm). Till havs är standardosäkerheten också större; ca 2–3 cm i kustnära vatten och troligen runt 5–10 cm längre ut.

Geoidmodellen representeras av geoidhöjder i ett regelbundet rutnät (grid), ur vilket geoidhöjden i andra punkter kan beräknas med lämplig interpolationsmetod, till exempel bikubiska splines. Bilinjär interpolation från de fyra närmaste gridnoderna ger aningen större interpolationsfel, men fortfarande mycket litet jämfört med geoidmodellens osäkerhet. En skillnad jämfört med tidigare geoidmodeller är att gridet är dubbelt så tätt. Upplösningen är densamma som för den underliggande gravimetriska geoidmodellen, nämligen 0,01 x 0,02 grader, vilket har valts för att inte gå miste om högfrekvent information i den gravimetriska geoidmodellen. Det innebär dock att geoidfilerna blir större.

Du kan ladda ned geoidmodellen i tre olika format; antingen i ett binärt format eller i två olika ASCII-format. Nedan finns också interpolerade geoidhöjder i ett antal kontrollpunkter att ladda ned.

SWEN17_RH70

SWEN17_RH70 är motsvarande modell för övergång mellan SWEREF 99 och det äldre höjdsystemet RH 70. Denna modell har beräknats utgående från SWEN17_RH2000 genom att ta hänsyn till skillnaden mellan höjdsystemen ifråga. Således har hänsyn tagits till landhöjningen och restfelsinterpolering utnyttjats. Landhöjningskorrektionen avser 29,5 års landhöjning, mellan referensepoken för SWEREF 99 (1999.5) och referensepoken för RH 70, som är 1970.0.

Standardosäkerheten för SWEN17_RH70, nära riksavvägningsfixarna, är motsvarande som för SWEN17_RH2000 på land, under förutsättning att man med RH 70 menar det höjdsystem som realiseras av RH 70-höjderna för stabila fixar längs precisionslinjerna i den andra precisionsavvägningen och av RHB 70-höjderna för fixarna i den tredje precisionsavvägningen.

Filer från Lantmäteriet

Lantmäteriets geoidmodeller SWEN17_RH2000 och SWEN17_RH70 distribueras under öppna datalicensen Creative commons, CC0 (nytt fönster).

SWEN17_RH2000

SWEN17_RH70

Kontrollpunkter

Filer från instrument- och programvaruleverantörer

SWEN17_RH2000

SWEN17_RH70

Interaktiv beräkning av geoidhöjd

Här kan du beräkna geoidhöjd med SWEN17-modellerna.