Utbildningar inom ortnamn

Det finns kurser för dig som arbetar med ortnamnsfrågor inom exempelvis kommunal eller statlig förvaltning.

Kursen Att arbeta med ortnamn

Att arbeta med ortnamn är en kurs som vänder sig till alla som på olika sätt arbetar med frågor där ortnamn berörs. Kursen är kostnadsfri och har inga förkunskapskrav. Den ges i form av ett webbaserat heldagsseminarium.

Kursen Att arbeta med ortnamn, i Lantmäteriets lärplattform (nytt fönster).

Skräddarsydda utbildningar

Ortnamnsfunktionen har också möjlighet att erbjuda kortare utbildningar anpassade till särskilda intressen och önskemål. Om ni har ett sådant önskemål är ni välkomna att kontakta oss via: ortnamnskontakt@lm.se.