God ortnamnssed

I kulturmiljölagen (1988:950) finns bestämmelser om god ortnamnssed. Här framgår vad det innebär. God ortnamnssed ska följas vid statlig och kommunal verksamhet.

Vad är god ortnamnssed?

God ortnamnssed innebär att man inte får ändra hävdvunna ortnamn utan starka skäl. Vidare ska ortnamn stavas enligt regler för svensk språkriktighet. Det innebär att så kallad gammalstavning eller utländska namnelement undviks. Ortnamn på svenska, finska, meänkieli och samiska ska så långt som möjligt användas samtidigt i våra flerspråkiga områden.

De ortnamn som redovisas i Lantmäteriets geodata har tilldelats en normerande roll. Kulturmiljölagen anger att de av Lantmäteriet godkända namnen ska användas i sin godkända form vid annan offentlig ortnamnshantering, som adressättning och vägskyltning.

Kulturmiljölagen 1 kap 4 § God ortnamnssed

Vid statlig och kommunal verksamhet ska god ortnamnssed iakttas.

Det innebär att:

  • hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl
  • ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för språkriktighet, om inte hävdvunna stavningsformer talar för annat
  • påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av ortnamn
  • namn på svenska, samiska, finska och meänkieli så långt möjligt används samtidigt på kartor samt vid skyltning och övrig utmärkning i flerspråkiga områden.

Namn som godkänts av Lantmäteriet ska i statlig och kommunal verksamhet användas i sin godkända form. Lag (2013:548).

Vill du veta mer om god ortnamnssed?

Lantmäteriet har tillsammans med Ortnamnsrådet ansvaret för att tolka och föra ut begreppet god ortnamnssed, samt att ge hänsynsparagrafen genomslagskraft.

God ortnamnssed. Ortnamnsrådets handledning i namnvård (pdf, nytt fönster).