God ortnamnssed och språkriktighet

Ortnamnen är en del av språket och ska enligt kulturmiljölagens hänsynsparagraf stavas enligt vedertagna regler för språkriktighet. I praktiken innebär detta att ortnamnen normalt stavas i överenskommelse med de stavningsregler som tillämpas i Svenska Akademiens ordlista.

Ortnamn måste följa korrekt språkbruk

Myndigheternas sätt att skriva ortnamn bildar ofta mönster för andra språkbrukare. Därför är det viktigt att ortnamn på skyltar, i handlingar och i information till allmänheten följer ett korrekt svenskt språkbruk. Namn som godkänts av Lantmäteriet ska användas i sin godkända form i all statlig och kommunal verksamhet.

Befintliga godkända namn ska också vara mönsterbildande för ny namnbildning. Detta innebär att nya namn ska följa de stavningsformer som redan är etablerade i området.

Exempel:
Att namnge ett torg efter en bebyggelse vid namn Äspenäs med stavningen Espenästorget är inte god ortnamnssed.

Praktiska skrivråd

För mer information, ta del av Praktiska skrivråd, som motsvarar kapitel 10 i God ortnamnssed. Ortnamnsrådets handledning i namnvård.

Praktiska skrivråd (pdf, nytt fönster).