Ortnamnsrådet

Ortnamnsrådet är ett samarbetsorgan för myndigheter och organisationer och som bevakar intressen inom ortnamnsvården.

Ortnamnsrådet bildades 1985 och består av Lantmäteriets representant som är generaldirektören eller som denne utser. De övriga representerar Institutet för språk och folkminnen, Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Sveriges kommuner och regioner, Trafikverket och Universiteten.

Vid behandling av frågor som berör myndigheter och organisationer som inte är representerade kan rådet tillfälligt utökas.

Rådets viktigaste uppgift

Rådets viktigaste uppgift är att tillsammans med Lantmäteriet utveckla principer och formulera mål för en god ortnamnspolitik. Ortnamnsrådet ska tolka och informera om god ortnamnssed enligt kulturmiljölagen, Lag (1988:950, ändrad 2013:548)
1 kap. § 4 God ortnamnssed.

Rådets medlemmar

Lantmäteriet, ordf. – t f Marika Ström
Institutet för språk och folkminnen – Leila Mattfolk.
Riksantikvarieämbetet – Malin Blomqvist.
Sametinget – Anita Kitok.
Sveriges Hembygdsförbund – Helena Rosenberg.
Sveriges Kommuner och Regioner – Marianne Leckström.
Trafikverket – Jeanette Selling.
UniversitetenDaniel Andersson, Umeå universitet.