Ortnamnsrådet

Ortnamnsrådet är ett rådgivande samarbetsorgan inom ortnamnsvården med syfte att främja god ortnamnssed. I Lantmäteriets uppdrag ingår att samordna den statliga ortnamnsverksamheten, vilket sker genom Ortnamnsrådet.

Rådets uppgift

Rådets uppgift är att tillsammans med Lantmäteriet stärka den offentliga ortnamnshanteringen och utveckla principer som bidrar till att god ortnamnssed tillämpas inom statlig och kommunal verksamhet.

Rådet har en rådgivande och kontaktskapande funktion och sammanträder två gånger per år. Vid behandling av frågor som berör myndigheter och organisationer som inte är representerade kan rådet tillfälligt utökas.

Ortnamnsrådet saknar beslutsbefogenheter i formell mening och yttrar sig inte i enskilda namnärenden. Rollen att besluta om de namn som Lantmäteriet ansvarar för hanteras av Lantmäteriets ortnamnsfunktion.

Om Lantmäteriet som ortnamnsmyndighet.

Om god ortnamnssed.

Råd och rekommendationer

För att vägleda offentliga namngivare finns rådets handledning i namnvård.

God ortnamnssed – Ortnamnsrådets handledning i namnvård (pdf, nytt fönster).

Inom sitt uppdrag har rådet utfärdat rekommendationer om bruk av memorialnamn och bruk av kommersiella namn:

Om bruk av memorialnamn 2004 (pdf, nytt fönster).
Om bruk av kommersiella namn 2016 (pdf, nytt fönster).

Ortnamnsrådet ger ut en serie fakta- och informationsblad som tillgängliggörs på denna sida.

God ortnamnssed vid namnsättning av naturreservat (pdf, nytt fönster).

Medlemmar

Rådets medlemmar
Organisation Namn
Lantmäteriet (ordförande) t f Marika Ström
Institutet för språk och folkminnen  Leila Mattfolk
Riksantikvarieämbetet Malin Blomqvist
Sametinget Anita Kitok
Sveriges Hembygdsförbund Helena Rosenberg
Sveriges Kommuner och Regioner Marianne Leckström
Trafikverket Jeanette Selling
Universiteten (Umeå universitet) Daniel Andersson