Skriftserien

Ortnamn och namnvård är den skriftserie som Lantmäteriet ger ut där varje nummer behandlar ett speciellt tema inom ämnesområdet Ortnamn och namnvård.

Beställ skrifter

Serien vänder sig till dig som läsare med specialintressen liksom till dig som har eller vill skaffa dig ett bredare ortnamnsintresse.

Skrifterna kan beställas via beställningsblankett (pdf).

Samtliga nummer i Lantmäteriets skriftserie "Ortnamn och namnvård" finns publicerade som A4 och i pdf-format.

Följande skrifter ingår i serien:

 1. Ortnamn, fastighetsbildning och fastighetsregistrering.
  LMV-rapport 2006:7
 2. Att uppteckna ortnamn. Bakgrund och praktiska anvisningar. Staffan Nyström.
  LMV-rapport 1992:18
 3. Samiska ortnamn på fjällkartorna. Ann-Christin Mattisson.
  LMV-rapport 1993:19
 4. Fastighetsbeteckningsreformen. Hans Ringstam.
  LMV-rapport 1995:19
 5. Ortnamnen i fastighetsregistret. Om ortnamn i administrativ användning och i allmänt bruk. Leif Nilsson och Hans Ringstam.
  LMV-rapport 2000:10
 6. God ortnamnssed. Ortnamnsrådets handledning i namnvård. (2001, reviderad 2016). Lantmäteri-rapport 2016:9
  Good Place-Name Practice. The Swedish Place-Names Advisory Board's Guide to the Standardisation and Preservation of Place-Names. English translation of the 2016 edition (2019).
  Lantmäteri-rapport 2016:9 (English)
 7. Standardisering av geografiska namn, om FN:s ortnamnsarbete.
  LMV-rapport 2005:1
 8. Toponymic Guidelines. Riktlinjer för läsning av kartornas ortnamn - Sverige.
  Toponymic Guidelines for Cartography – Sweden (2007).
  LMV-rapport 2007:6 (pdf)
 9. Vad ska församlingen heta? Bakgrund och goda råd vid val av nya församlingsnamn (Gävle, 2004)
  (Församlingsskrift, pdf)