Skriftserien

Ortnamn och namnvård är den skriftserie som Lantmäteriet ger ut där varje nummer behandlar ett speciellt tema inom ämnesområdet Ortnamn och namnvård. Serien vänder sig till dig som läsare med specialintressen liksom till dig som har eller vill skaffa dig ett bredare ortnamnsintresse.


Alla dokument är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Skrifter som ingår i serien
Nummer Namn Kompletterande information

1

Ortnamn, fastighetsbildning och fastighetsregistrering.

LMV-rapport 2006:7.

2

Att uppteckna ortnamn. Bakgrund och praktiska anvisningar.

LMV-rapport 1992:18.
Staffan Nyström.

3

Samiska ortnamn på fjällkartorna.

LMV-rapport 1993:19.
Ann-Christin Mattisson.

4

Fastighetsbeteckningsreformen.

LMV-rapport 1995:19.
Hans Ringstam.

5

Ortnamnen i fastighetsregistret. Om ortnamn i administrativ användning och i allmänt bruk.

LMV-rapport 2000:10.
Leif Nilsson och Hans Ringstam.

6

God ortnamnssed. Ortnamnsrådets handledning i namnvård.

Good Place-Name Practice. The Swedish Place-Names Advisory Board's Guide to the Standardisation and Preservation of Place-Names. 

Lantmäterirapport 2016:9, 2001, reviderad 2016.

English translation of the 2016 edition 2019.

7

Standardisering av geografiska namn, om FN:s ortnamnsarbete.

LMV-rapport 2005:1.

8

Toponymic Guidelines. Riktlinjer för läsning av kartornas ortnamn - Sverige (på svenska och engelska).

Lantmäterirapport 2022:4.

9

Vad ska församlingen heta? Bakgrund och goda råd vid val av nya församlingsnamn.

Församlingsskrift, Gävle 2004.