Lägg ihop fastigheter genom en sammanläggning

Om du äger flera fastigheter eller tomter kan du lägga ihop dem till en ny fastighet. Denna åtgärd kallas sammanläggning. 

Så här ansöker du om en sammanläggning

För att hjälpa dig med en sammanläggning så genomför vi en lantmäteriförrättning. I vår e-tjänst kan du göra en ansökan om lantmäteriförrättning. Du kan också komplettera och följa pågående ärenden direkt i tjänsten.

Om hur du ansöker och vad som krävs för att använda e-tjänsten.

Det här behöver du veta för att göra en sammanläggning

För att göra en sammanläggning krävs det att fastigheterna som ska slås samman har samma ägare. Om fastigheterna ägs av flera delägare måste varje delägare ha lika stor andel i varje fastighet, dvs. ha lika lagfartsförhållande. 

Vid en sammanläggning får den nya fastigheten en ny fastighetsbeteckning. Du behöver inte ansöka om lagfart för den nya fastigheten.

Du som vill göra sammanläggningen måste ha lagfart på fastigheterna. Har du en vilande lagfart så får den inte innehålla villkor som kan göra att ansökan om lagfart senare avslås.

Mer om lagfart.

Vad händer när ansökan är inskickad?

När vi har fått in din ansökan så påbörjas en utredning.

Mer om vad som händer när vi tagit emot din ansökan.

Handläggningstid och kostnader vid en sammanläggning

Den tid vi behöver lägga ner på ett ärende avgör kostnaden. Tidsåtgången påverkas av hur omfattande förändringen som du ansökt om är. Lantmäteriet kan inte lämna något förhandsbesked om ett ärende är genomförbart eller vad det kommer att kosta. 

Läs mer om avgifter och ta del av kostnadsexempel.

Varje ärendes handläggningstid påverkas av hur komplicerad och omfattande den sökta förändringen är. 

Mer om handläggningstider.