Vad är en lantmäteriförrättning?

För att en fastighet ska kunna ändras behöver du ansöka om att göra det som kallas lantmäteriförrättning. Det är Lantmäteriet eller kommunens egen lantmäteriavdelning som utför lantmäteriförrättningen.

Förändra fastigheten

En fastighet kan ändras på olika sätt. Den kan:

  • delas (genom avstyckning eller klyvning)
  • läggas ihop (genom sammanläggning)
  • överföras till annan fastighet (genom fastighetsreglering).

Förklarande film om lantmäteriförrättningar på UR Plays webbplats (nytt fönster).

En lantmäteriförrättning kostar pengar

En lantmäteriförrättning kostar redan från när vi tagit emot din ansökan. Det är den tid vi behöver lägga ner på ditt ärende som avgör kostnaden. Om du skickar in en ansökan och får avslag eller själv väljer att dra tillbaka den, måste du ändå betala för vår kontroll och initialt utredningsarbete.

Läs mer om kostnader och ta del av kostnadsexempel.

Hur lång tid tar det?

En lantmäteriförrättning är mer än att bara rita ett nytt streck på kartan. Ofta krävs utredning ifall det är möjligt att skapa tomten på det sätt som önskas.

Saker som påverkar tiden är:

  • Hur lätt eller svårt det är att genomföra
  • Hur lång kötiden är (men om du ska bygga bostad på tomten kan du få förtur)

Läs mer om handläggningstider och kötider

Kan jag få besked utan att skicka in en ansökan?

Nej, för att få veta ifall det är möjligt att ändra på fastigheten på det sätt du önskar behöver du skicka in en ansökan om lantmäteriförrättning.